Danmark har forudsætningerne for at være en industriel nøglespiller på den internationale brintscene. Men denne position er truet af hård international konkurrence. Det er ikke for sent at sikre en plads i førerfeltet, men det kræver en aktiv dansk industripolitik, hvor danske virksomheder får den støtte, der gør at de kan konkurrere med bl.a. USA, Tyskland og Kina på ligeværdige vilkår. Brintbranchen kommer i sit nyeste udspil ”En ny strategisk virkelighed” med fire anbefalinger til, hvordan vi indretter en konkurrencedygtig og grøn dansk industripolitik.

Verden omkring os har indledt et internationalt kapløb om ejerskab af grønne nøgleteknologier, bl.a. på brint og Power-to-X. Kina, USA, og endda vores nabolande gør en ihærdig indsats for at komme til at dominere en industri i fremmarch, og støtter deres nationale brintindustrier med milliardbeløb. Danmark har endnu ikke med egne initiativer forholdt sig aktivt til den øgede, internationale konkurrence, og det betyder, at den danske brintindustri er under pres.

”Det er ikke kun Kina og USA, der benytter sig af massiv statsstøtte for at sætte skub i deres nationale brintsektorer. Det er i høj grad også vores europæiske nabolande, der har fået øjnene op for de muligheder, EU netop nu giver sine medlemslande for at booste strategiske grønne nøgleteknologier som f.eks. produktion af elektrolyseanlæg og brændselsceller. Benytter Danmark sig ikke tilsvarende af disse muligheder, vil presset på den danske brintindustri øges. Derfor skal vi melde os ind i det internationale kapløb. Det gør vi på den korte bane ved at føre en aktiv, grøn industripolitik, hvor statsstøtte er et af redskaberne. På den lange bane skal vi identificere fælles europæiske løsninger, der sikrer en sund udvikling i markedet, drevet af kommercielle kræfter,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.

Støtte er essentielt

Statsstøtte er netop én af de anbefalingerne, som Brintbranchen kommer med i udspillet ”En ny strategisk virkelighed” for at sikre lige vilkår mellem de danske og globale grønne brint- og Power-to-X- industrier.

De fire anbefalinger er:

  1. 1,5 mia. dkk i statsstøtte i periode 2024-2025 – Statsstøtten skal være med til at positionere Danmark i det internationale kapløb og samtidig styrke industriens vej til storskala.
  2. Forbedret hjemtag af EU-midler – Vi skal blive bedre til at benytte os af de midler, der allerede er tilgængelige.
  3. Udvidet udbudsdesign – Ved at inkludere andre parametre end pris i danske og europæiske udbudsdesign, som løn- og arbejdsvilkår og miljøhensyn, sikrer vi, at langsigtede forsyningsmæssige interesser i alle led i værdikæden garanteres.
  4. Sikkerhed i højsædet – Det er vigtigt, at vi beskytter vores europæiske brintteknologi, og kan udvikle og producere brintteknologi indenfor EU’s grænser, så vi ikke skal importere nøglekomponenter, og sikrer os bedst muligt mod f.eks. spionage.

”Vi mener at disse forslag vil føre til en konkurrencedygtig dansk brintindustri, der, i samspil med den europæiske brintbranche, sikrer blivende arbejdspladser i hele landet, samt øger forsyningssikkerheden og bidrager med store klimagevinster,” siger Tejs Lausten Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Få dit eksemplar