Danmark og Europa har stadig den grønne førertrøje, men de hastige amerikanske investeringer i grønne løsninger kan få store konsekvenser for ikke mindst den danske og den europæiske brint- og PtX-industri. Sådan lyder advarslen fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en kronik i Berlingske.

Præsident Biden har for alvor stemplet USA ind i den globale klimakamp med sin lovpakke Inflation Reduction Act (IRA). Formålet med IRA bl.a. at styrke grønne industrier med amerikansk oprindelse. Med økonomiske tilskud og klækkelige skatterabatter bliver det yderst attraktivt at etablere produktion på det amerikanske marked. Det er både godt og vigtigt, at USA nu helhjertet går ind i den grønne omstilling, men de omfattende økonomiske incitamenter, kan betyde, at planlagte investeringer i Europa kan flytte over Atlanten. I følge Tejs Laustsen Jensen skyldes det ikke mindst de meget forsinkede og pt. uigennemsigtige rammevilkår for den europæiske brint- og PtX-industri. Manglende afklaring forsinker igangsættelsen af store projekter og investeringer, og det kan betyde, at Europa – og dermed Danmark – går glip af enorme industrielle muligheder.

Brintbranchen direktør understreger derfor behovet for at skrue på nogle europæiske industri- og investeringshåndtag, hvis vi ikke skal gå glip af de tusindvis af arbejdspladser og økonomiske gevinster, som brint- og PtX-industrien skaber:

“Gribes der ikke til akut og resolut handling i både København og Bruxelles ud fra en erkendelse af, at de forgangne års mangel på industripolitik er passé, risikerer vi, at Europas grønne industrielle revolution rykker til USA og Kina, netop som den er ved at komme op i fart.”

Læs kronikken i Berlingske her.