Brint og vedvarende energi er de to hovedelementer i en ny rapport fra EU-Kommissionen, der analyserer, hvordan industrien kan blive CO2-neutral. Rapporten, der er udarbejdet af Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research og Artelys, viser, at en reduktion af CO2-udledningen på op til 95% er mulig inden 2050, men kun med øget brug af brint i kombination med massiv udbygning af vedvarende energikilder.

Brint spiller en vigtig rolle for at decarbonisere energiintensive industrier som stål, cement og kemikalier, hvor brint kan erstatte fossile brændsler som både energikilde og råmateriale. Rapporten anslår, at brint- og elbehovet vil udgøre op til 80% af alt energiforbrug i 2050, svarende til et efterspørgsel på omkring 8000 TWh.

Rapporten understreger også, at et stærkt brintnetværk er afgørende for at udnytte de billigste vedvarende ressourcer og overvinde potentielle begrænsninger som utilstrækkelig el-infrastruktur. Derfor må Europa anerkende behovet for en brint-rygrad og rollen af eksisterende gasrørledninger som essentielle for en ny og samlet europæisk energiinfrastruktur.

Du kan læse hele rapporten her.