Der er fortsat ikke nogen afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt den danske åben-dør ordning på havvind er i strid med EUs statsstøtteregler. Men mens spørgsmålet bliver behandlet, har klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, meldt ud, at han vil arbejde for at sende 9 GW havvind i udbud allerede i år. De 9 GW skal bane vejen for en femdobling af den danske havvindkapacitet inden 2030. Nu venter en afklaringsproces om, hvorvidt det kan lade sig gøre, at give opstillerne mulighed for at opføre mere havvind på de allerede udpegede områder. I forbindelse med udmeldingen om de 9 GW, udtalte Lars Aagard:

”Regeringen vil bruge de næste uger frem mod forhandlingerne på at undersøge, om og hvordan vi skal give opstillerne mere frihed til at opføre mest mulig havvind på de arealer, vi allerede har udpeget. Det kan potentielt betyde, at der kommer markant mere havvind op end de aftalte 9 GW”.

Læs mere her.