Den tunge transport har brug for både brint og batterier

Den grønne omstilling af den tunge transport er ikke et “enten/eller” mellem brint og batterier. Det er derimod et “både og”, hvor forskellige behov kræver forskellige løsninger. For at komme i mål med omstillingen skal vi således bruge en bred palette af grønne løsninger. Sådan lyder budskabet fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i et indlæg hos MobilityTech.

Her advarer han mod at fokusere ensidet på konkurrencen mellem brint- og batteriteknologier og i stedet lade forbrugernes behov være i centrum, når det handler om omstillingen af vejtransporten:

“Ofte ender diskussionen om omstillingen af den tunge vejtransport i spørgsmålet om, hvad ‘vinderteknologien’ bliver; er det brinten eller batterierne, der løber med sejren – og investeringerne. Men sandheden er, at der ikke kommer til at være én vinderteknologi. Vi har ikke en 1:1 erstatning for den fossile energi, og derfor skal der flere løsninger i spil for at dække transportsektorens behov herunder den tunge transport, hvorfor de ledende OEM’s netop udvikler begge løsninger.

Valget mellem brint- og batteriløsninger handler således mere om kørselsbehovet end om teknologierne i sig selv. Og helt grundlæggende bør vi ikke fortabe os i en konkurrence mellem brint og batterier, men tværtimod lade alle teknologier komme i spil for at presse den fossile energi ud af transporten.”

Læs mere her.