Brintbranchens medarbejdere

Sekretatiatet
Brintbranchens daglige arbejde udføres af sekretariatet, der er baseret på Frederiksberg, tæt på Christiansborg. Vi har en bred opgaveportefølje og arbejder i tæt kontakt med vores medlemmer for at sikre de bedste vilkår for udbredelse af brint- og brændselscelleløsninger og understøtte den kommercielle såvel som forskningsmæssige udvikling. Det gør vi bl.a. gennem oplysningsarrangementer, events, netværksmøder, debatindlæg, politisk interessevaretagelse, generel promovering af brint- og brændselscelleteknologier og projektdeltagelse. Læs mere om de aktuelle projekter vi er involveret i her.

Vi er et lille dynamisk sekretariat med en direktør, to konsulenter og en studentermedhjælper. Derfor er hele sekretariatet involveret i alle dele af arbejdet og hjælper og sparrer med hinanden i hverdagen. Vi har dog en række nøgleopgaver, hvormed du kan orientere dig.

Direktør / CEO
Tejs Laustsen Jensen
Kontakt: tlj@brintbranchen.dk / +45 26 23 94 43

Tejs har siden 1. september 2015 været direktør for Brintbranchen. Han er som direktør leder af sekretariatet og tegner Brinbranchen i forhold til bestyrelsen, eksterne samarbejdspartnere og medierne.

Nøgleopgaver:
– Ledelse og økonomistyring
– Politisk interessevaretagelse
– Strategi- og organisationsudvikling

Tejs er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet med transport, energi og klima, bl.a. som dansk repræsentant i den europæiske bilorganisation ACEA og i pensionssektoren.

Konsultent
Sofie Ulrik Neergaard
sun@brintbranchen.dk / +45 28 29 65 28

Sofie har siden 1. februar 2017 været ansat i Brintbranchen. Sofie er koordinator og projektleder på aktiviteterne i de EU-finansierede HyFive og H2ME2-projekter. Derudover står hun i spidsen for en lang række arrangementer og events og er med til at udvikle nye projekter og medlemstilbud. Sofie er ansvarlig for hjemmesiden og fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Nøgleopgaver:
– Projektøkonomi og projektledelse
– Bestyrelses- og medlemsbetjening
– Kommunikation og hjemmeside

Sofie er uddannet cand.scient.adm fra RUC og har solid erfaring med projektledelse og projektudvikling fra en lang række forskellige sammenhænge, herunder Nordisk Atlantsamarbejde under Nordisk Ministerråd.

Politisk konsulent
Chris Holst Preuss
chp@brintbranchen.dk / +45 22 88 99 96

Chris har siden 1. februar 2017 været ansat i Brintbranchen. Chris sidder med en bred vifte af opgaver, der relaterer sig til politisk interessevaretagelse og politikudvikling i forskellige sammenhænge. Chris er tovholder på en række arrangementer, bl.a. Folkemødet. Dertil er Chris også projektkoordinator på det EU-finansierede projekt HyLaw, som har til formål at afklare rammevilkårene for udbredelsen af brint i Europa.

Nøgleopgaver:
– Politisk interessevaretagelse
– Pressearbejde
– Social Media-ansvarlig

Kommunikationspraktikant
Jakob Hartig
jh@brintbranchen.dk

Jakob vil i de næste to måneder bistå sekretariatet i en række kommunikationsopgaver, hvoraf arbejdet vil indebære et større projekt- og analysearbejde omhandlende H2ME-2 projektet. Her vil Jakob stå for rapport og dertilhørende præsentationer, som bearbejder testpersoner, kommuner og virksomheders brugeroplevelse af brintbiler.

Jakob er uddannet cand.mag. i international virksomhedskommunikation fra SDU. Jakob har tidligere arbejdet på Christiansborg for fire MF’ere; Marcus Knuth, Jacob Jensen, Britt Bager og Carl Holst. Derudover har Jakob i en årrække været repræsentantskabsmedlem i EnergiFyn og har derfor en stor interesse i energipolitik.

Studentermedhjælper
Renée Mie Fredensborg Andersen
rfa@brintbranchen.dk / +45 31 16 82 57

Studentermedhjælper (Barsel)
Emma Møller Husted
emh@brintbranchen.dk

Vores studentermedhjælper bistår sekretariatet med en lang række kommunikationsopgaver, herunder udarbejdelse af nyhedsbreve, grafisk layout, hjemmesideadministration og planlægning og afholdelse af arrangementer.