Hydrogen Valley

Hydrogen Valley omsætter danske klimavisioner til konkret handling. Centret tager initiativ til aktiviteter og forretningsmodeller, som afdækker, hvordan grønne brændstoffer som brint, biogas og metanol kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem henimod at være baseret på vedvarende energikilder. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner.    

Hydrogen Valley er et fokuseret erhvervsfremmeinitiativ i Mariagerfjord Kommune, der arbejder for at fastholde og tiltrække investeringer inden for området.  Det er lykkedes Hydrogen Valley at hente det perspektivrige projekt HyBalance til region Nordjylland.

Projektet vil i 2017 opføre en avanceret brintfabrik, som skal producere brint på basis af vindmøllestrøm. Brintfabrikken, som bliver opført i Hobro, henter udenlandske investeringer fra blandt andre den globale gaskoncern Air Liquide, der er leder af projektet.

Projektet HyBalance er støttet af EU’s FCH-JU og ForskEL-programmet.  Den grønne brint skal anvendes i industrisektoren såvel som i transportsektoren. Blandt aftagerne bliver tre brintbusser, som fra 2018 indsættes i Nordjylland.  

Hydrogen Valley er endvidere en af partnerne i den nordjyske energiklynge House of Energy.   Centret er placeret i CEMTEC erhvervspark i Hobro og finansieres af Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune.