Hydrogen Valley

Hydrogen Valley omsætter danske klimavisioner til konkret handling. Centret tager initiativ til aktiviteter og forretningsmodeller, som afdækker, hvordan grønne brændstoffer som brint og methanol kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem henimod at være baseret på vedvarende energikilder. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og forskningsinstitutioner.    

Hydrogen Valley er et fokuseret erhvervsfremmeinitiativ i Mariagerfjord Kommune, der arbejder for at fastholde og tiltrække investeringer inden for området.  Det er blandt andet lykkedes Hydrogen Valley at hente det perspektivrige projekt HyBalance til Nordjylland.

Som led i HyBalance projektet blev et af Europas mest avancerede brintanlæg indviet i september 2018. Brintfabrikken, der er opført i Hobro, har hentet udenlandske investeringer fra blandt andre den globale gaskoncern Air Liquide, der er leder af projektet.

Produktionen af brint sker gennem elektrolyse af vand, hvilket gør det muligt at lagre overskydende el fra vindmøller. Det bidrager til at balancere elnettet, og brinten kan anvendes i industrien og transportsektoren. 

Projektet HyBalance er støttet af EU’s FCH-JU og ForskEL-programmet.

Læs mere om projektet på www.hybalance.eu

Hydrogen Valley er placeret i CEMTEC erhvervspark i Hobro og finansieres af Mariagerfjord Kommune og projektmidler fra nationale og internationale fonde.