17-09-2019 - 17-09-2019

Luftfartskonference

I samarbejde med IDA afholder Brintbranchen en stor konference om den grønne omstilling af luftfarten. Der er et enormt behov for udviklingen af bæredygtige brændstoffer til flysektoren, og i Danmark har vi potentialet til at få forrest i den indsats. Med de massive mængder vedvarende energi, som fremover skal inkorporeres i det danske energisystem, er der store muligheder i at bruge overskydende vindmøllestrøm til at producere electrofuels til brug i flydriften. Det vil sikre nulemissionsluftfart, bidrage til at balancere energisystemet og skabe store vækstmuligheder for danske virksomheder.

Konferencen finder sted d. 17. september så sæt allerede nu kryds i kalenderen. De nærmere praktiske detaljer, program m.v. offentliggøres snarest.