• Med brint kan el konverteres til både gas og flydende brændstoffer