Verdens første brinttog på skinnerne

17. september 2018

Coradia iLint: Verdens første brinttog sat på skinnerne i Tyskland

 

Passagererne på ruten mellem de tyske byer Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude har i dag været med til at skrive historie: De er passagerer i verdens første brinttog. Det er det franske firma Alstom, der i samarbejde med Niedersachsens regering, står bag projektet. For nuværende er der to brinttog, men i årene frem mod 2021 vil Alstom producere 14 brinttog, der skal overtage ruterne fra de traditionelle tog.

Og der er god grund til at omlægge togtrafikken fra traditionelle fossile brændsler til brint. For det første fordi de kun udleder damp og ilt – der er således ingen os og skadelige partikler forbundet med kørslen. For det andet er det en uhyre støjsvag køreoplevelser – hvilket er til gavn for både passagerer og omgivelserne. For det tredje giver brint god rækkevidde og driftssikkerhed på strækningerne. Togene kan køre 1000 km. på en optankning, hvilket svarer til en dagsdrift, og de kan nå en fart på 140 km/t, hvilket gør dem fuldt konkurrencedygtige i forhold til traditionelle tog.

Vi ser en stor indsats i forhold til elektrificering af transportsektoren i almindelighed og togdriften i særdeleshed internationalt. Der er store fordele ved elektrificering af togdrift, ikke mindst hvad angår CO2-udslip. Der er dog områder, hvor det er uhensigtsmæssigt at satse på el, og her kan brinttog være afgørende i forhold til at sikre en grøn omstilling af transportsektoren. Fordi togene drives af et brændstof, der tankes på samme måde og på samme tid som traditionelle fossile brændstoffer, giver det en større frihed og fleksibilitet i driften.

Transportsektoren er den grønne omstillings evige smertensbarn. Det er af afgørende betydning, at det lykkes at omlægge denne sektor til bæredygtige energikilder. Det er dog en vanskelig opgave, og der findes ikke én løsning til alle situationer. Ligesom det er tilfældet med den private og erhvervsmæssige bilisme. Forskellige behov kræver forskellige teknologier, og brint- og brændselscelleteknologierne kan opfylde nogle af disse behov.

Der er flere store planer i støbeskeen hos Alstom. Blandt andet skal firmaet konvertere en del af den britiske togflåde til brint. Dette skal ske som et led i den britiske målsætning om, at fjerne alle dieseltog inden 2040. Brinttogene skal også her afhjælpe elektrificeringsproblemerne og  -omkostningerne, da en fuldstændig elektrificering af jernbanenettet vil kræve meget store samfundsmæssige investeringer, og omkostninger for forbrugerne.

Du kan læse mere om Alstoms brinttog her og her.