En ny arbejdsgruppe skal undersøge mulighederne for et stærkere samarbejde om transport under Nordisk Ministerråd.

Transportministre vil styrke nordisk samarbejde

Omstillingen af transportsektoren er et afgørende element i klimakampen, og et stærkt internationalt samarbejde er imperativ for udfordringerne med den grænseoverskridende transport, kan kun løses i fællesskab. Derfor har de nordiske transportministre holdt et uformelt møde om netop perspektiverne i et stærkere samarbejde for at udbrede grønne løsninger i transportsektoren, og diskuterede potentielle samarbejdsområder. Det blev også besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge hvilke områder, der giver bedst mening at arbejde på i rammerne under Nordisk Ministerråd.

Du kan læse mere her.  


Twitter


Linkedin