Nordic Hydrogen Partnership (NHP) har fået bevilget finansiering af Nordic Innovation og udvider dermed deres tunge brinttransportsamarbejdsprojekt i de nordiske lande.

Fra begyndelsen af ​​2022 har Nordic Innovation bevilget NHP og partnere midler til at fortsætte og udvide deres aktiviteter for at øge anvendelsen af ​​tunge brintkøretøjer og infrastruktur gennem Next Wave-projektet (Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles) som en del af Nordic Smart Mobility and Connectivity-programmet.

Norwegian Hydrogen Forum, Hydrogen Sweden, Hydrogen Denmark (Brintbranchen), Icelandic New Energy, VTT Tech. Research Finland og Kunnskapsbyen Center of Innovation vil indgå i partnerskab med Everfuel i denne anden fase af projektet.

“Vi er meget glade for at få Everfuel med os i den kommende fase af Next Wave. Projektet vil nu kunne give et særligt bidrag til brintinfrastrukturen for større køretøjer ved at facilitere udviklingen af ​​en mobil brinttankstation (HRS),” siger Next Waves projektleder, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, CEO ved Norwegian Hydrogen Forum – Norsk Hydrogenforum

 

Indsigt opnået i den nordiske tunge brintværdikæde

Under fase 1 af projektet blev værdikæden for tunge brintkøretøjer fra et nordisk perspektiv fremhævet, hvilket resulterede i offentligt tilgængelige rapporter og en tilgængelig nøgleværktøjskasse til brintindsigt beregnet til politikere, offentlige myndigheder, ledere og brintinteressenter.

Som et resultat heraf har vi fået et opdateret indblik i de nordiske brintaktiviteter og udvikling, afsløret brinttransportproblemer på grund af de uensartede nationale regler og forberedt grundlaget for en oplyst udrulning af tunge køretøjer og samtidig afsløret behovet for videreuddannelse/påvirkning af de nordiske præmisssættere – hvilket vil blive behandlet i projektets fase 2.

 

Lavpristest af brintbiler

Everfuel vil slutte sig til projektpartnerskabet og tage føringen i udviklingen af ​​en mobil brinttankstation (HRS). Virksomheden vil designe en mobil HRS, der vil øge tilgængeligheden af ​​brint, hvilket giver potentielle kunder mulighed for at teste grøn brint som et alternativt brændstof, før de træffer tungere investeringsbeslutninger.

Den mobile HRS muliggør udvidelsen af ​​en brintinfrastruktur, samtidig med at kundernes og slutbrugernes omkostninger til en midlertidig eller permanent brinttankstation minimeres.

Da HRS’en kan flyttes efter behov, kan stationen i første omgang bruges som teststation og tjene som indledende infrastruktur for førstegangsbrugere af grøn brint. Senere, når en kunde beslutter sig for at investere i en fast station, kan den mobile HRS let flyttes eller bruges som backup for at sikre brint tilgængelighed på stedet eller i området.

“At kunne tilbyde en mere fleksibel brintløsning er noget, vi virkelig ser frem til. Vi tror på, at det vil sænke barrieren for nogle kunder ved overgang til brint, og det giver mulighed for en brintløsning de steder, hvor en station ikke er den optimale. Vi er stolte af at være en del af Next Wave II, som gør os i stand til at tage endnu et skridt mod et dekarboniseret Norden,” siger Jacob Krogsgaard, administrerende direktør i Everfuel A/S.

 

EU-incitamenter fremskynder udviklingen

Udbredelsen af ​​FCEV (brændselscelle-elkøretøjer) tunge lastbiler forventes at accelerere hurtigt hjulpet på vej af EU’s incitamentsprogrammer, reguleringsændringer og stigende CO2-tariffer. I den alternative brændstofinfrastrukturforordning (AFIR), der vil blive vedtaget i løbet af 2022, er det påkrævet af EU-medlemsstaterne at bygge en brintinfrastruktur til lastbiler og andre køretøjer.

Next Wave-partnerskabet vil arbejde tæt sammen med lastbilproducenter, brintinfrastrukturudbydere, lastbilejere og relaterede projekter for at spore og opdatere udviklingen og implementeringen af ​​tunge brintkøretøjer i Europa med fokus på lastbiler, busser og tungt maskineri.

I de kommende år forventes det, at indsættelsen af ​​lastbiler vil stige i takt med udbygningen af ​​brintinfrastrukturen i Norden. Projektpartnerskabet har til formål at producere fakta og indsigt, der vil lette leveringer af sådanne køretøjer til de nordiske lande og at understøtte de grænseoverskridende infrastrukturplaner.

 

Løser presserende udfordringer

Nordic Innovation mener, at Next Wave II har potentialet til at bidrage til at transformere mobilitet gennem videreudvikling af et solidt nordisk brintøkosystem.

“I løbet af projektets første fase har de nordiske partnere opbygget en stærk videnbase og udviklet en fælles forståelse. Vi ønsker at se Next Wave II lykkes og har derfor besluttet at fortsætte vores støtte til projektet,” siger Nina Egeli, Senior Innovation Rådgiver og leder i Nordic Green Mobility hos Nordic Innovation.

Ved at involvere industriens aktører i at udvikle og implementere innovative løsninger og forretningsmodeller, sigter det nye projekt efter at realisere ambitioner, der er yderst relevante for den overordnede nordiske vision om at blive verdens mest integrerede og bæredygtige region i 2030.

“Next Wave-projektet adresserer nogle af nutidens mest presserende udfordringer på mobilitetsområdet – hvordan man dekarboniserer tunge køretøjer og dermed bidrager til overordnede bæredygtighedsmål, samtidig med at de skaber nye muligheder for nordiske virksomheder,” siger Nina Egeli.

 

Projektkontakter:

Norsk Hydrogenforum, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, itw@hydrogen.no, hydrogen.no

Kunnskapsbyen Centre of Innovation, Jon Eriksen, jon@kunnskapsbyen.no, kunnskapsbyen.no

Hydrogen Sweden, Björn Aronsson, bjorn.aronsson@vatgas.se, vatgas.se

Icelandic New Energy, Jón Björn Skúlason, skulason@newenergy.is, newenergy.is

VTT Tech. Research Finland, Jari Ihonen, jari.ihonen@vtt.fi, www.vttresearch.com

Brintbranchen/Hydrogen Denmark, Tejs Laustsen Jensen, tlj@brintbranchen.dk, brintbranchen.dk

Everfuel A/S, Lea Vindvad Hansen, lvh@everfuel.com, www.everfuel.com

Nordic Innovation, Nina Egeli, n.egeli@nordicinnovation.org, www.nordicinnovation.org

 

Nordic Innovation er en organisation under Nordisk Ministerråd, der arbejder for at fremme bæredygtig vækst, iværksætteri, innovation og konkurrenceevne i nordisk erhvervsliv. Nordisk Ministerråd er det officielle mellemstatslige organ for samarbejdet i Norden. Det regionale samarbejde omfatter 26 millioner indbyggere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland.

Målet med NHPs erhvervssatsning Next Wave – assisteret af Kunnskapsbyen Center of Innovation og Everfuel A/S – er at stimulere de globalt førende brintteknologivirksomheder i Norden til at etablere verdens første udvidelse af brintinfrastruktur til større køretøjer, mhp. at fremskynde en større udrulning af brintlastbiler og -busser. For mere information om projektet og fase I-resultater, se venligst www.nordichydrogenpartnership.com/nextwave/.