Eldrup-kommissionen har d. 7. september fremlagt sin rapport om fremtidens bilbeskatning i Danmark, hvor Kommissoriet præsenterede fire afgiftsmodeller, alt efter hvor stærkt det politiske ønske er ift. at udskifte bilparken med nul- og lavemissionsbiler.

Eldrup-kommission fokuserer på teknologineutrale løsninger i rapport

Det glæder Brintbranchen, at Kommissionens rapport har et teknologineutralt fokus, hvor det er klimabelastningen, som er centralt, og ikke om der er tale om en bil drevet af el, brint eller metanol. Dog anerkender Eldrup-kommissionen, at der er betydelige satsninger på brint og e-fuels i verden omkring os, og at dette skal indgå i de danske overvejelser omkring fremtidens afgiftssystem.

Afgiftsmodeller

Som konkrete punkter fra rapporten kan nævnes, at Kommissionen lægger vægt på indfasning af nul- og lavemissionsbiler, et nyt CO2-afhængigt tillæg i registreringsafgiften, og at nye ejere af nul- og lavemissionsbiler kan få midlertidigt tilskud til anskaffelsen af en nul- eller lavemissionsbil.

Overordnet er der tale om markante forslag til omlægning af afgifterne, som Eldrup-kommissionen præsenterer i fire forskellige afgiftsmodeller, som stiger i ambitionsniveau og dermed også i omkostningerne for samfundet. I den første afgiftsmodel vil der være 500.000 nul- og lavemissionsbiler på de danske veje i 2030, i anden afgiftsmodel 600.000, 750.000 i den tredje model og en million i det fjerde, og mest ambitiøse model, som Eldrup-kommissoriet ikke selv mener er realistisk.

Hurtig implementering

I rapporten kan det læses, at Kommissionen holder fast i et værdibaseret element i beskatningen. Brintbranchen mener, at det er helt afgørende, hvordan dette implementeres i den politiske proces og det er klart i fokus i Brintbranchens videre arbejde på området.

Som en del af finansieringen foreslås også en vejafgift for lastbiler, hvilket er et tiltag, der kan få stor betydning for udbredelsen af lastbiler på brint og e-fuels, da en sådan afgift vil kunnen bidrage til at skabe de bedst mulige rammebetingelser herfor, såfremt den differentieres ift. klimabelastning

I det videre arbejde og den politiske proces, som forventes at blive kort – det er formentlig et spørgsmål om dage eller uger, inden der landes en aftale om afgiftssystemet – vil Brintbranchen naturligvis arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for brændselscellebilerne, herunder sikre stabile rammer længst muligt.

Rapporten er koncentreret om personbilerne, da dette har været kommissionens opgave. Regeringen vil komme med et selvstændigt transportinitiativ ift. resten af transportsektoren, inkl. busser, lastbiler m.v. inden længe.

Læs hele Eldrup-rapport her.


Twitter


Linkedin