Nyt konsortium af danske giganter går sammen om storskala PtX

Et nyt konsortium med bl.a. Ørsted, SAS, Mærsk og Københavns Lufthavn har i dag fremlagt deres plan om at opføre et af verdens største PtX-anlæg i Danmark.

Nyt konsortium af danske giganter går sammen om storskala PtX

Nogle af Danmarks største virksomhedsgiganter er gået sammen i et konsortium, der vil bygge og drive et af verdens største PtX anlæg, som skal ligge i hovedstadsområdet. Det er Ørsted, Mærsk, SAS, Københavns Lufthavn, DFDS og DSV Panalpina, der står bag de ambitiøse planer.  

Det nye anlæg skal producere brint og elektrofuels til brug i både land-, vand- og lufttransporten. Den tunge landtransport er, sammen med skibs- og luftfarten, nogle af den grønne omstillings største udfordringer, og det nye anlæg vil kunne producere grøn brint og klimaneutrale brændstoffer til netop disse områder.

Anlægget skal ligge i hovedstadsområdet og modtage grøn strøm fra havvind, som bruges til at producere grøn brint ved elektrolyse. Første fase af projektet er etableringen af brintproduktionen, og derefter udviddes produktionen til også at omfatte elektrofuels via bæredygtigt opsamlet CO2. Når anlægget har nået sin fulde kapacitet på 1,3GW i 2030, vil der kunne produceres mere en 250.000 ton grønne brændstoffer årligt.

Om dagens store nyhed udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Det her er for alvor et skridt i den rigtige retning for både brint og PtX i Danmark, men også for den grønne omstilling generelt og de grønne vækstsmuligheder i særdeleshed. At så mange af dansk erhvervslivs helt store spillere er gået sammen for at fremme den grønne transport ved hjælp af brint, er absolut en game-changer. Det viser med al tydelighed, at brint og PtX ikke alene er afgørende for at nå vores klimamålsætninger, det er også her det næste kapitel af det grønne, danske erhvervseventyr ligger.”

Om de nye planers betydning for erhvervslivet uddyber Tejs Laustsen Jensen:

”Brint og PtX repræsenterer et helt nyt led i energisystemet, et led der kan binde energiproduktion og forbrug sammen, så vi får mest muligt ud af vores massive vindressourcer. Og det led kan smedes af danske hænder – vi har alle forudsætninger for at dominere den teknologiske udvikling og sikre, at industrien og arbejdspladserne kommer til at være i Danmark. Vi har allerede en skare af stærke leverandører af brintteknologi, og med planerne om det nye storskala PtX-anlæg i hovedstadsområdet, kommer vi til at tage et kvantespring i udviklingen på området,” siger brintdirektøren, og afslutter:

”Det her understreger endnu engang Danmarks potentiale for industriel skala PtX. Området er i rivende udvikling, og en satsning som konsortiet fremlægger her, vil føre til den samme kommercialisering, som vi har set på bl.a. havvind. Det giver os mange nye løsninger i forhold til den grønne omstilling, og skaber nye jobs og eksportmuligheder i kølvandet. Det er initiativer som dette, der vil bidrage til en langsigtet vækst i Danmark, som er både bæredygtig og levedygtig – og for alvor vil cementere Danmarks position som grøn, global stormagt.”

Du kan læse mere om konsortiets PtX-planer her.
 
 
 

Pressemeddelelse: Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala PtX

Regeringen fremlagde tidligere i dag sit udspil til den første del af klimahandlingsplanen. Centralt i udspillet er storskala brint og PtX, og det er afgørende for både den grønne omstilling og den danske økonomi, siger Brintbranchens direktør, i en kommentar.

Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala PtX – afgørende for både for klima, erhverv og eksport

Brintbranchen: ”Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala Power-to-X – afgørende for både for klima, erhverv og eksport” 

Konvertering af grøn strøm fra ikke mindst vindmøller til brændstoffer som brint, metanol og ammoniak, såkaldt Power-to-X (PtX) står centralt i regeringens udspil til den første del af klimahandlingsplanen. Hermed bliver det muligt at lagre energien fra vindmøllerne og flytte grøn strøm ind i sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte. Og de kan være med til at bringe Danmark i verdenseliten, når det gælder vedvarende energi, og samtidig bidrage massivt til vækst, eksport og beskæftigelse. Sådan lyder det fra Brintbranchen, der tager godt imod regeringens udspil.  

”Den massive udbygning af den vedvarende energiproduktion, som regeringen foreslår, er en forudsætning for at nå de nationale og internationale klimamålsætninger. Men det kan kun ske i samspil med storskala energikonvertering og PtX. Derfor er det utroligt vigtigt, at netop energikonvertering og PtX er et centralt element i udspillet. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning – ikke bare for den grønne omstilling men i særdeleshed også for det grønne, danske erhvervsliv, og fremtidens vækstmuligheder.” 

Tejs Laustsen Jensen uddyber betydningen af storskala PtX for dansk eksport og erhverv: ”Danmark har allerede en stærk, grøn industriel værdikæde. Med storskala PtX kan vi smede nye led til den kæde. Vi har allerede en skare af virksomheder, der eksporterer brint- og PtX-løsninger til hele verden. Brint og PtX er et kæmpe vækstområde i både Europa og Asien, og i Danmark har vi alle forudsætninger for at bliver globalt markedsdominerende på PtX, hvis vi satser nu. Og derfor er det særdeles positivt, at regeringen nu forslår en massiv satsning på netop det”, siger Tejs Laustsen Jensen.  

”Vi har alle forudsætninger for at blive storeksportør af ikke alene brint, ammoniak og metanol, men vi kan også dominere markedet for de teknologier, som ligger bag processerne. For teknologierne eksisterer allerede, og vi er gode til dem i Danmark. Nu er det et spørgsmål om skala og national handling for at få industrien til at tage fart, og udnytte de store muligheder, der er i at kombinere vindmøller og brint. Derfor er vi glade for at se, at PtX er centralt placeret i udspillet – en større satsning på dette område vil ikke alene bidrage til at indfri vores klimaambitioner, men også sikre nye erhvervs- og eksporteventyr til gavn for både beskæftigelsen og den økonomiske vækst,” siger brintdirektøren, og afslutter:

”Det er nu, vi støber fundamentet for ikke bare den næste fase af den grønne omstilling, men også for en økonomisk vækst, der ikke alene er bæredygtig men også levedygtig langt ud i fremtiden. Dagens udspil gør det ikke alene, men det er et meget vigtigt skridt på vejen.” 

For spørgsmål eller kommentarer kontakt da venligst Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk 

Debat: Grøn omstilling til tiden

I en klumme i Energy Supply understreger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, vigtigheden af, at den grønne omstilling er central i genopretningen af dansk økonomi post-Corona.

Debat: Grøn omstilling til tiden

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, opfordrer i en klumme i Energy Supply til udarbejdelsen af en decideret national brint- og PtX-strategi. Den grønne omstilling bør være centralt placeret i genopretningsindsatsen af den danske økonomi på den anden side af Corona-pandemien. Derfor er tiden til at accelerere den grønne indsats med bl.a. en brint- og PtX-strategi, som kan understøtte nye, grønne erhvervsinitiativer:

“For at forløse de potentialer, der ligger i de brancher, der arbejder med brint- og PtX-relaterede produkter, er det nødvendigt at vi hurtigt får en helhedsorienteret national strategi for det samlede energisystem. En strategi der har et aktivt og industrielt sigte, hvor vores grønne energi udnyttes til fulde i alle systemets sektorer. Det er ikke nok med en passiv tilgang, der kun handler om at udbygge elnettet, for en omstilling af samfundet handler om mere og andet end kobber og kabler. Vi skal også forædle den grønne strøm og vende os til at el ikke nødvendigvis kommer ud af en stikkontakt og at elektrificering ikke partout sker via et batteri. Den tilgang giver faktisk både et mere robust energisystem, forløse et stort reduktionspotentiale og skaber ikke mindst et hjemmemarkedsfundament for de virksomheder, der arbejder med brintløsninger og andre højværdiprodukter.”

Du kan læse hele klummen her.

Debat: Grøn omstilling er vejen til økonomisk genopretning

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, skriver i dag i Energiwatch at den grønne indsats ikke skal nedskaleres i tiden efter Corona-pandemien – tvært imod er den grønne omstilling vejen til fortsat eksport og vækst.

Grøn omstilling er vejen til økonomisk genopretning

I et debatindlæg i Energiwatch understreger Brintbranchens direktør, at indsatsen for den grønne omstilling ikke skal sættes på pause i kølvandet på Corona-krisen, tværtimod er den grønne omstilling vejen mod økonomisk genopretning i Danmark. Vi skal ikke stoppe den grønne kamp, men vi skal gentænke den:

“Men vores tilgang til klimapolitikken bliver en anden. Eller rettere – bør få en ekstra dimension. For klima som politisk issue er ikke hverken fryns eller frås. Det er ikke en nice-to-have politisk indsats, som nu må vige i lyset af vigtigere spørgsmål. Det er en absolut nødvendig prioritering – ikke kun i forhold til de ekstreme konsekvenser klimaforandringerne fører med sig, men også i forhold til netop at genoprette dansk økonomi og det danske erhvervsliv post Corona. Og derfor er det afgørende, at den grønne omstilling funderes på danske styrkepositioner – frem for alene på løsninger der ankommer i en container udefra.

For klimapolitik er også benhård erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik. Og i det perspektiv er det ikke ligegyldigt, hvordan vi går til den grønne omstilling. Vores indsats på det grønne område, den strategi vi vælger, og de prioriteringer vi laver, kan i høj grad være med til ikke alene at genoprette dansk økonomi, vækst og eksport, men også sikre dem langt ud i fremtiden. Klima- og genopretningsindsatsen skal kædes sammen, og den skal understøtte de danske styrkepositioner.”

Du kan læse hele indlægget her.

Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

Organisationerne Wind Denmark og Brintbranchen har indgået et strategisk samarbejde, der skal bidrage til at udbredelsen af Power-to-X (PtX) i Danmark og nedbryde regulatoriske barrierer. De to organisationer har navngivet samarbejdet PtX-Alliancen.

Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

PtX er et afgørende teknologisk tiltag i virkeliggørelsen af Danmarks ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Derfor skal Danmark i de kommende år udvikle et helt nyt sæt af regler og rammer, der muliggør, at grøn strøm fra vindmøller og solceller kan blive brugt til også at producere brint og andre elbaserede brændstoffer (electrofuels) bl.a. gennem elektrolyse. 

”Etableringen af PtX-Alliancen skal ses i lyset af, at vi kun har skrabet overfladen i forhold til, hvor stort potentialet er for brug af strøm til at producere grønne brændstoffer. Hvis vi i Danmark skal blive førende inden for dette felt, og hjælpe den grønne omstilling herhjemme på vej og skabe et nyt eksporteventyr, så skal vi have gentænkt vores lovgivning og det vil være hovedformålet i PtX-Alliancen,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark. 

Wind Denmark og Brintbranchen repræsenterer tilsammen hele værdikæden bag PtX-produktionen i Danmark. Wind Denmark repræsenter ”Power” imens Brintbranchen repræsenter ”to-X”, herunder producenter og aftagere. Samarbejdet skal sikre, at der i Danmark kommer storskala produktion af bl.a. brint og sikre mulighederne for at nyt eksporteventyr af såvel grønne brændsler og teknologi til produktion. 

”Vi forventer, at efterspørgslen efter brint og andre elbaserede brændstoffer (electrofuels) vil eksplodere i de kommende år og frem mod 2030 og derfor er det nu, at vi skal rykke i Danmark for at gribe de muligheder der er for at blive førende. Vi har i Danmark unikke muligheder for at producere meget grøn strøm, power, og rigtig mange virksomheder i Danmark, der allerede er i gang med at søsætte projekter der kan omdanne strømmen til X,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen. 

Den første aktivitet i PtX-Alliancen vil være et fælles gå-hjem-møde for begge foreningers medlemmer den 5. maj. Her lanceres PtX-Alliancen officielt og der gives en status for de udfordringer, der i forhold til udbredelsen af PtX i Danmark her og nu.

Fokusområder for PtX-Alliancen – Sikre en koordineret indsats og dialog i forhold til danske og europæiske myndigheders arbejde med regulatoriske udfordringer. – Skabe en langsigtet strategisk retning for sammenkoblingen af vindmøllestrøm og elektrolyse. – Sikre en koordineret indsats i forhold til nødvendig innovation og test af PtX, særligt brint-, metanol- og ammoniakproduktion i Danmark. – Sikre at der etableres nødvendige initiativer til at sikre en eksport af danske PtX-løsninger. – Samarbejde i forhold til EU’s strategiske værdikæde for brint.

Fokusområder for PtX-Alliancen

  • Sikre en koordineret indsats og dialog i forhold til danske og europæiske myndigheders arbejde med regulatoriske udfordringer.
  • Skabe en langsigtet strategisk retning for sammenkoblingen af vindmøllestrøm og elektrolyse.
  • Sikre en koordineret indsats i forhold til nødvendig innovation og test af PtX, særligt brint-, metanol- og ammoniakproduktion i Danmark.
  • Sikre at der etableres nødvendige initiativer til at sikre en eksport af danske PtX-løsninger.
  • Samarbejde i forhold til EU’s strategiske værdikæde for brint.

Kontakt
Adm. direktør Jan Hylleberg, 4033 4445
Direktør Tejs Laustsen Jensen, 2623 9443

Pressemeddelelse: God rapport undervurderer potentialet i brint og PtX

Brintbranchen er positiv overfor Klimarådets nyligt offentliggjorte rapport, men den undervurderer potentialet i brint og PtX, lyder det fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

God rapport undervurderer potentialet i brint og Power-to-X

God rapport undervurderer potentiale i brint og Power-to-X. Klimarådet har fremlagt ret interessant rapport med mange gode bud på vejen mod de 70%, og det er positivt at rådet tydeligvis er har fået langt mere forståelse for brint og Power-to-X (PtX) end tidligere. Men rådet undervurderer potentialet, og ikke mindst PtXs betydning for, at vi kan udnytte fremtidens vedvarende energi fuldt ud og uden urimeligt høje infrastrukturomkostninger lyder det fra Brintbranchen.

Den danske brint- og PtX-industri, samlet i Brintbranchen, tager overordnet pænt imod Klimarådets nye rapport. Men branchen finder på visse stræk Klimarådet for pessimistisk, og at rådet undervurderer potentialet i PtX.

”Først og fremmest er der grund til at rose Klimarådet for en rapport, der tegner en række vigtige sigtelinjer frem mod 2030 op. Og vi er meget enige, når rådet påpeger behovet for at vi får brint op i skala. Og de mange gode perspektiver, hvor rådet ser potentiale i brint til bl.a. busser, fly, elektrofuels, industriprodukter, færger og ikke mindst en stor eksport af brintbaserede produkter, er fornuftige. Det er forslaget om en strategi for fleksibelt elforbrug og energilagring også. Det kunne passede blive en del af en samlet national PtX eller brintstrategi, som vi kender det fra udlandet, og som Danmark har massivt behov for,” lyder det i en kommentar fra Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Men der er ikke kun ros til rapporten fra brintdirektøren:
”Klimarådet virker desværre en kende uambitiøs i forhold til hvilke klimatiltag, der kan sættes i værk allerede nu. Det kan efter vores mening sagtens gå hurtigere med at implementere en række løsninger. Det er i mange tilfælde rammevilkår og ikke teknologi, der står i vejen. Og derudover virker rådet til at undervurdere den systemiske betydning af storskala PtX. Når man f.eks. påpeger i rapporten, at Power-to-X er mindre energieffektiv end den direkte elektrificering er det jo naturligvis isoleret set rigtigt. Men jo ikke hvis alternativet er at vindmøllerne står stille eller, at vi skal overinvestere massivt i elnettet. For behovet for PtX skal ikke mindst ses i relation til de massive udbygningsomkostninger til kobberkabler vi står overfor, hvis ikke vi kan omsætte den grønne strøm, eller står med en meget stor andel af vores elforbrug, der er ufleksibelt. Det anerkender rådet sådan set også
i rapporten, men det virker ikke som om man for alvor ser de to spørgsmål i en sammenhæng”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Derudover undrer brintdirektøren sig over rådets tilgang til fangst og lagring af CO2.

”Der er ikke tvivl om at vi får brug for at opsamle CO2. Men rådets fokus på CCS, hvor forslag om at lagre CO2 i jorden til fremtidige generationer i al evighed frem for at bruge det til f.eks. elektofuels til fly virker umiddelbart noget skævt. Men det er sammen med en række andre spørgsmål, noget vi ser frem til at diskutere med rådet i den kommende tid”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. : 2623 9443.

Pressemeddelelse: A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

I Brintbranchen er vi glade for at kunne byde velkommen til A7S Dansk Shell som nyeste medlem i kredsen.

A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

Brintbranchen har fået endnu et medlem, nemlig A/S Dansk Shell. Medlemskabet kommer i
forlængelse af A/S Dansk Shell’s strategiske samarbejde med Everfuel, som planlægger at bygge
en brintfabrik (P2X-anlæg) ved siden af Shell raffinaderiet i Fredericia.

Ambitionen er at opføre et P2X-anlæg til omkring 150 mio. kr., der forventningsvist allerede i 2022-2023 vil bidrage med en kapacitet på op 20 MV. Potentielt kan anlægget udvides til op til en gigawatt svarende til en af de største danske havvindmølleparker. Shell-raffinaderiet bruger meget brint i sin produktion, og vil derfor kunne aftage hovedparten af brintprodukionen.

Brintbranchen oplever et kraftigt fokus på mulighederne for effektiv energiudnyttelse af energi fra vind og sol via P2X.

I forbindelse med A/S Dansk Shell indmeldelse udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis meget glade for at kunne byde A/S Dansk Shell velkommen i vores medlemskreds. Det styrker den samlede brintbranche, at så tung en aktør satser på vedvarende brint og dermed at gøre drivmidlerne grønnere. Raffinaderiet i Fredericia er en central del af den danske energiinfrastruktur og et vigtigt element, hvis vi i storskala skal bringe vindmølleenergi ud over hele energisystemet. Jeg ser meget frem til samarbejdet og er sikker på, at Raffinaderiets engagement på området vil være en styrke for både branchen og for endnu bedre udnyttelse af den grønne energi”.

P2X-projektet i Fredericia viser vejen frem mod en omstilling af den danske energiforsyningskæde baseret på vedvarende energi. Ved P2X skabes øget værdi for grøn el ved at konvertere den til brint via elektrolyse. Dermed kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer, f.eks. transport eller industri. Det er desuden et vigtigt redskab for at sikre bedst mulig udnyttelse af elnettet, de dage hvor der produceres f.eks. mere vindmøllestrøm, end der er behov for til det traditionelle elforbrug. Brinten kan så bruges i sin rene form i bl.a. transportsektoren, eller videreforædles til andre højværdi produkter.

Brintbranchen er brancheorganisation for den danske P2X-industri og samler de mest
centrale aktører indenfor brint, elektrofuels, brændselsceller og grøn gas.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på +45 2623 9443

Venteliste til ‘P2X – Strategien for grøn vækst’

Grundet massiv tilslutning har vi måttet lukke for tilmelding til Brintbranchens P2X-konference for nærværende.

Venteliste til konferencen P2X - Strategien for grøn vækst

Som bekendt afholder Brintbranchen konferencen “P2X – Strategien for grøn vækst” d. 13. marts i Fællessalen på Christiansborg. Vi har oplevet en massivt tilslutning og opbakning til konferencen, hvilket vi naturligvis er uhyre glade for, men det har bevirket, at vi har måttet lukke for tilmeldingen for nærværende. Vi har oprettet en venteliste, som man kan skrive sig på ved at kontakte Brintbranchens sekretariat på info@brintbranchen.dk.

Hvis man allerede har tilmeldt sig, men alligevel ikke kan deltage, er det meget vigtigt at melde afbud til sekretariatet, så pladsen kan gives videre til en anden.

Brancheorganisationer: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark opfordrer i et fællesdebatindlæg til teknologineutral tilgang til den grønne omstilling.

Brancheorganisationer i fælles opråb: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

De tre direktører for Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark – henholdsvis Tejs Laustsen Jensen, Frank Rosager og Jakob Stahl Otte – har dannet fælles front i en opfordring til Christiansborg om at vægte emissionsniveauer og teknologineutralitet i de politiske rammer for den grønne omstilling.

Opfordringen i Altinget handler i høj grad om at droppe det ensidige fokus på ren el og batterier, der dominerer debatten om omstillingen af især vejtransporten. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med omstillingen af transportsektoren, skal alle teknologier i spil. Batterier kan løse en vis del af opgaven, men langt fra alle. Derfor er det nødvendigt, at der fra politisk hold ikke favoriseres mellem teknologierne. I stedet bør udgangspunktet være teknologineutralt, så der er lige adgang til markedet og lige vilkår for konkurrencen mellem de grønne løsninger – kun på den måde kan vi sikre, at udviklingen følger virkelighedens efterspørgsel:

“Vi foreslår konkret en teknologineutral løsning, ved at der i lovgivningen stilles krav til, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have. Med ambitiøse CO2-fortrængningskrav vil efterspørgslen efter grønne produkter stige markant, og markedet vil sikre, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Med krav til energileverandørerne om, at CO2-fortrængningen fra de brændstoffer, de sælger, gradvist, men markant, skal øges – også mere end EU’s minimumskrav og nå 100 procent inden 2050 – vil der blive sendt et klart signal om, at der skal satses massivt på bæredygtige alternativer med en reel CO2-effekt.”

Du kan læse det fælles debatindlæg her.

Konference: P2X – Strategien for grøn vækst

D. 13. marts afholder Brintbranchen konferencen ‘P2X – Strategien for grøn vækst’ på Christiansborg.

AFLYST grundet Covid-19: Konference: P2X - Strategien for grøn vækst

I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber og den store opgave, der ligger i at udarbejde klimahandlingsplanen, afholder Brintbranchen en konference på Christiansborg for at rette fokus mod de store erhvervs- og vækstpotentialer, der ligger i P2X-dagsordenen. Under titlen “P2X – strategien for grøn vækst” skal vi høre mere om de danske styrkepositioner på VE og P2X, og de ofte oversete muligheder, der er for arbejdspladser, eksport og vækst på P2X-området. Der er gyldne muligheder for at skrive nye “Made in Denmark”-erhvervseventyr på det grønne område, hvis vi formår at tilrettelægge strategien og den samlede energipolitiske indsats rigtigt. 

Konferencen er under værtsskab af fhv. uddannelses- og forskningsminister, og nuværende klimaordfører for Venstre, Tommy Ahlers. Derudover kan du høre oplæg fra nogle af de stærkeste aktører på området fra ind- og udland.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men vi er glade for allerede nu at kunne præsentere følgende oplægsholdere:
Tommy Ahlers – MF, fhv. minister og klimaordfører (V)
Anders Christian Nordstrøm – Vice President for Hydrogen, Ørsted
Noe van Hulst – Hydrogen Envoy at the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy (NL)
Finn Schousboe – Business Manager, Dansk Shell
Steen Harding Hintze – Development Director, Greenlab Skive
Dr. Ulrich Buenger – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH
Tejs Laustsen Jensen – Direktør, Brintbranchen

Der vil også være en paneldebat med deltagelse af – foruden Tejs Laustsen Jensen:
Hanne Storm Edlefsen, Strategisk Planlægning, Energinet
Anne Paulin, klima-, energi- og forsyningsordfører (S)
Carsten Kissmeyer, energiordfører (V)
Mai Villadsen, klimaordfører (Ø)
Niels Flemmin Hansen, transportordfører (KF),
Signe Munk, klimaordfører (SF)

Arrangementet er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – vær dog opmærksom på det begrænsede antal pladser i Fællessalen, så tilmeld dig allerede nu her.