Brintbranchen byder velkommen til Everfuel!

Det nye, danske firma Everfuel har meldt sig ind i Brintbranchen. Vi glæder os til samarbejde med den nye og stærke spiller på brintscenen!

Nyt medlem: Brintbranchen byder velkommen til Everfuel!

I Brintbranchen er vi utroligt glade for at kunne byde velkommen til det nyeste medlem i flokken, det danske firma Everfuel. I spidsen for Everfuel står et kendt ansigt i brintkredse, nemlig Jacob Krogsgaard, der som CEO skal gøre Everfuel til en ledende leverandør og operatør af HRS-pakkeløsninger. 

Everfuel har allerede indgået en langsigtet kontrakt med Nel om levering af stationer og elektrolyseanlæg til en værdi af op mod 100 mio. Euro. Og der bliver nok at se til, bl.a. hvad angår leveringen af komplette infrastrukturløsninger til brintbusser indenfor det CEF-støttede projekt H2BusEurope, der skal sikre udrulningen af 600 brintbusser i Europa – herunder 200 i Danmark. 

Vi ser frem til et godt og tæt samarbejde med de gode folk i Everfuel!

Nedenfor kan du læse et udsnit af Everfuels vision og mission, der dels skal gøre dem markedsdominerende og dels skal bidrage til den imperative omstilling af transportsektoren:

Our mission
Air pollution and global warming are two of the greatest challenges of today. Everfuels mission is to enable a European-wide production, distribution and refueling of 100% green hydrogen fuel at prices competitive with traditional gasoline and diesel.

Hydrogen as fuel for generations
Hydrogen is produced from renewable electricity and water. When hydrogen is consumed in fuel cell vehicles the only tail pipe emission is water. The process only borrows water and uses readily available renewable energy. Hydrogen is not just a fuel for another century of clean-up, hydrogen is the fuel for generations.

Ambition
It is our ambition to have a European-wide offering of hydrogen fuel for heavy duty vehicles and passenger vehicles in selected regions by 2030. It is our ambition to establish central Electrolysers connected to renewable energy production across Europe starting in the North-west and expanding from there.

Complete value chain
Everfuel will cover the complete hydrogen value chain from green hydrogen production to hydrogen dispensing. This enables Everfuel to grow rapidly and provide competitive hydrogen prices for our customers. Everfuel is establishing partnership on power supply throughout Europe.

Du kan læse mere om Everfuel her.

 

Debat: “PtX skal omstille transporten til lands, til vands og i luften”

Debat: Den grønne omstilling skal understøttes af de danske styrkepositioner på området, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en klumme i Energy Supply, og efterlyser en klarere politisk strategi på området: “For at lykkes med at omvende den grønne omstillings problembørn, sø- og luftfarten, er det nødvendigt med at inkorporere storskala energikonvertering i energisystemet til brug i brændstofproduktionen”.

PtX skal omstille transportsektoren - til lands, til vands og i luften

Den grønne omstilling vokser, og vokser – i nødvendighed, i befolkningens bevidsthed og som politisk prioritet. Og det er gode nyheder: Erkendelsen af klimakrisen er efterhånden så stor som krisen selv. 

Med de ambitiøse, nye politiske målsætninger, kommer vi til at se store ryk i omstillingen fra nu af.
Især hvis vi formår at udnytte potentialer og momentum til at skabe helhedsorienterede energiløsninger, der fragter danske styrkepositioner inden for særligt havvind ud i resten af energisystemet.
For hvis vi skal nå i mål med omstillingen af særligt transportsektoren, skal Christiansborg lægge handling bag ordene og rykke den såkaldte Power-to-X-indsats op i en meget større skala.

Derfor er det uhyre vigtigt, at alle sejl bliver sat for, PtX-indsatsen i Danmark, og bliver en klar politisk prioritet. Dels så vi bedre kan udnytte de massive mængder vedvarende energi, der fremover skal inkorporeres i energisystemet, og dels så vi netop kan få påbegyndt udviklingen af de bæredygtige brændstoffer. Teknologien findes, forbrugerne kræver handling, og brancherne er klar til at spille med på de nye løsninger.

Du kan læse hele klummen her.

 

Debat: “Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport”

Der er store gevinster at hente på vejen mod det bæredygtige energisystem. De danske styrkepositioner skal i spil i næste fase af den grønne omstilling – til gavn for både klima, vækst og arbejdspladser.

Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport

Med de ambitiøse målsætninger i klimapolitikken følger store udfordringer, men også et enormt erhvervspotentiale, hvis vi formår at udnytte danske styrkepositioner, frem for alene at satse på kinesiske batterier og russisk biomasse, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i Børsen.

Der er et stærkt momentum lige nu for debatten om nødvendigheden af storskala energikonvertering, og generelt om en stærkere inkorporering af PtX-processer i det danske energisystem. Med de nye, høje politiske målsætninger på klimaområdet, er der ingen tvivl om, at konvertering og lagring kommer til at være afgørende for ambitionernes indfrielse. Det kan dog også blive en god forretning, hvis de klima- og energipolitiske strategier tilrettelægges på en måde, så de understøtter de danske styrkepositioner. Der er et uhyre stort potentiale for eksport, vækst og arbejdspladser i den grønne industri, hvis vi handler nu. 

For vi har en række særegne danske styrkepositioner, som bør udnyttes i omstillingen. Dels har vi verdens bedste forudsætninger for produktion af havvind i Nordsøen, og dels ligger vi i verdenseliten på brint- og brændselscelleområdet i alle dele af værdikæden. Med den massive udbygning af især havvind, vil elproduktionen overstige det traditionelle elforbrug. Derfor bliver der et enormt potentiale for at bruge el fra vindmøller til produktion af grøn brint. Brint, der så kan bruges i ren form, eller indgå i videre processer til produktion af fx metanol, ammoniak, e-fuels og grøn gas. 

Ved at lægge en større indsats i storskala energikonvertering, er det ikke alene muligt at bruge den overskudsstrøm, som vil blive produceret på meget blæsende dage – frem for at eksportere den billigt – vi vil også rykke os et stort skridt nærmere den reelle sektorkobling, som er afgørende for at få skabt et stærkt og modstandsdygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi. 

Du kan læse indlægget her.

 

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Frederiksberg, d. 11. januar 2019

Brintbranchen roser regeringen og partierne bag taxiloven (V, LA, K, S, DF, RV og SF), for dagens aftale flere grønne taxier. ”Dagens aftale er et vigtigt skridt i arbejdet på at få mere grøn transport. Der kører allerede brinttaxier i København, og vi glæder os til at få mange flere på vejene over hele landet, og det giver dagens aftale mulighed for”, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

I dag har regeringen sammen med V, LA, K, S, DF, RV og SF præsenteret en plan for at kickstarte den grønne omstilling i taxibranchen, og garanterer således taxilicenser til op til 300 nye nulemissionstaxier, som fx brinttaxier, i 2019 og 2020.

”Det er meget positivt at der nu bliver gjort noget effektivt for at få flere grønne taxier på gaden,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. ”Det vil gøre en stor forskel for klimaet, at taxier bliver grønne. Taxier kører jo ofte mange kilometer i tætbefolkede områder, og det vil være rigtig godt at slippe for deres CO2-udledning, såvel som udledning af partikler og NOx. Samtidig er taxierne er rigtigt godt udstillingsvindue for de nye teknologier og vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig tage hensyn til klima og miljø” påpeger han.

Brintbranchens direktør glæder sig til at se flere brinttaxier i de danske byer: ”Brintbiler udleder kun vand og er støjsvage, hvilket giver en behagelig køreoplevelse for både taxichaufføren og passageren.
Derudover tager en optankning med brint ved en brinttankstation kun 5 minutter. Det passer godt til taxibranchens køremønstre, hvor man altid er på farten”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Bart Biebuyck, som er  Executive Director i Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), er enig i brintdirektørens betragtninger, og deler begejstringen for den nye aftale: “Brinttaxaer bliver mere og mere populære i de europæiske storbyer takket være de projekter, der støttes af FCH JU, som f.eks. H2ME-2. Brint er det oplagte brændstof for taxaer pga. den lange rækkevidde og den korte tankning på kun tre minutter. Derudover udstøder brintdrevne biler kun vanddamp, hvilket gør dem til den ideelle løsning på at reducere niveauet af trafikrelateret forurening i byerne. Jeg håber, at vi snart ser flere af disse biler i både Danmark og Europa.”

Der kører allerede brinttaxier i København og der er flere på vej, blandt andet som led i det EU-programmet H2ME-2, og Tejs Laustsen Jensen glæder sig til at udvikling nu kan accelereres. ”Med dagens initiativ er der gode udsigter til, at vi får endnu flere brinttaxier både i København og også i de andre danske byer. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og vi glæder os til at se dagens aftale fulgt op af supplerende tiltag fra bl.a. Københavns Lufthavne og landets kommuner”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43

 

Nytårsudtalelse: 2019 skal stå i den grønne energis tegn

”Gode tiltag, ærgerlige udskydelser og glemte dagsordner”, sådan beskriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 2018s energipolitik i en nytårsudtalelse. For mens han understreger, at der blev gennemført gode tiltage i det forgangne år, er mange store opgaver udskudt: ”Vi fik et bredt energiforlig på plads, hvilket er meget positivt, men vi er meget langt fra målet og selvom statsministeren sagde meget fornuftige ting om klimaet i nytårstalen, så haster det med at få igangsat konkrete initiativer. Ikke mindst når det gælder transport og energilagring, lyder det fra, Tejs Laustsen Jensen.

“Når vi ser tilbage, er energiforliget klart det forgangne års positive højdepunkt. Det skaber ro om rammerne for energipolitikken i de kommende år, og der er mange gode elementer, i aftalen. Men det er utroligt ærgerligt, at de oprindelige planer om en samlet klimaaftale ikke blev til noget. Især på transportområdet havde vi håbet på en styrket indsats. Jeg er naturligvis glad for, at brint- og brændselscellebiler fortsat er afgiftsfritaget, men vi har brug for en stærkere politisk indsats for at sikre de rammevilkår, der er nødvendige for omstillingen af hele transportsektoren. Derfor er det også afgørende, at Danmark i 2019 lancerer tiltag, der gør lastbiler, busser, tog, skibe og ikke mindst fly mere klimavenlige”, udtaler Tejs Laustsen Jensen.

Ifølge Brintdirektøren er transportsektoren det dog ikke det eneste område, som ikke har fået den nødvendige politiske opmærksomhed: ”Vi sakker bagud på nogle af de vigtigste områder i forhold til den grønne omstilling af energisektoren, ikke mindst hvad angår konvertering og lagring af grøn energi. Vi er uhyre dygtige til at producere grøn energi i Danmark. Men omstillingen hænger ikke sammen uden lagring, så derfor er det absolut afgørende, at vi får udviklet konverterings- og lagringsmuligheder for den grønne energi. Hvis det skal lykkes at skabe et bæredygtigt energisystem, bliver vi nødt til at fokusere mere på, hvordan energien kan gemmes og overføres til andre sektorer.” siger Tejs Laustsen Jensen, der især i lyset af statsministerens nytårstale undrer sig over den manglende indsats i forhold til energikonvertering- og lagring.

”Statsministeren taler om behovet for handlekraft i klimaindsatsen. Det ser vi frem til. For sandheden er, at selvom lagring af grøn el er et selvstændigt element i regeringsgrundlaget, og PSO-aftalen indeholder planer om en analyse af rammevilkårene for de elektrolyseprocesser, der netop er afgørende for at kunne lagre energien, og binde det energisystemet sammen, er der intet sket. Regeringen glemmer desværre sin egen dagsorden, og det er utroligt ærgerligt, for lagring og konvertering kommer kun til at blive vigtigere i fremtiden.”

Tejs Laustsen Jensen er dog håbefuld for det nye år: ”Den grønne omstilling står i toppen af den politiske dagsorden, og det med rette, for det haster. Derfor er jeg overbevist om, at lagring og konvertering bliver centralt i energipolitikken i 2019. Det er nøglen til at sikre den samlede omstilling af energisystemet.”

__________________________________

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43

Pressemeddelelse: Gode toner i regeringens klimaplan

Brintbranchen: Gode toner i regeringens klimaplan

 

Der er overordnet ros fra Brintbranchen til regeringens klima- og luftplan, “Sammen om en grønnere fremtid”. ”Det er en rigtig flot plan med mange gode forslag, og vi er klar til at levere de grønne løsninger der er brug for. Men det er muligt at gøre mere, bl.a. når vi taler lastbiler og flytransport, og det bør komme med i den endelige aftale”, siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en kommentar.

Mange roser, få tidsler og enkelte mangler. Det er reaktionen fra én af de brancher, der skal levere de teknologiske løsninger, hvis regeringens klimaplan skal blive en succes.

Brintbranchen, der bl.a. repræsenterer producenter af brintbiler, tankstationer og løsninger med brintbusser, tager overordnet set godt imod dagens udspil:

”Der er rigtigt mange gode forslag i udspillet og særligt når det gælder busser, taxaer og afgiftslettelserne på grønne firmabiler er der grund til at rose regeringen for at sætte fart på den grønne omstilling. Vi har allerede de første brinttaxaer på gaden i Danmark og busser på vej, men indtil nu har økonomien været udfordret, og det har været svært at komme op i en skala der betyder noget. Det ændrer dagens tiltag på, og det er meget positivt”, udtaler direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

Brintdirektøren mener dog at ambitionsniveauet i planen godt kunne være højere: ”Det kan godt gå hurtigere f.eks. i forhold til busser og taxaer, end regeringen lægger op til, og det havde jeg selvfølgelig gerne set. Teknologierne findes, og de er klar til brug i større skala. F.eks. blev det for nyligt offentliggjort, at med en betragtelig pose penge i EU-støtte, vil der i løbet af ganske få år være ca. 200 brintbusser på gaderne i Danmark, og der er rigeligt rum til at skynde yderligere på den udvikling”, siger Tejs Laustsen Jensen, der dog understreger de mange positive sider ved planen. – særligt i forhold til personbilerne.

“Det er rigtigt godt at gøre noget ved personbilerne, men det er også på mange måder det sværeste område. Der er laverehængende frugter, både i forhold til klima og miljø, når vi taler lastbiler og tog, og her er der mulighed for at gøre betydeligt mere, end regeringen lægger op til – og det endda uden det kommer til at koste ret meget.”

Ifølge Brintbranchens direktør er der på infrastrukturområdet brug for et mere teknologineutralt perspektiv end det regeringen lægger op til i klimaplanen:  ”Det er rigtigt fint at man vil gøre mere for at udbygge ladeinfrastrukturen til batteribiler, men særligt på de lange afstande er der brug for andre teknologier, og her er det meget underligt at regeringen ikke lægger op til en teknologineutral tilgang. Vi har ikke kun brug for flere ladestandere, men også for nye brinttankstationer m.v. hvis målet om en million grønne biler skal opfyldes.”

Men det er ikke kun trafikken på landjorden, der skal gøres noget ved, hvis den grønne omstilling skal lykkes:

” Der er også behov for at tage det første livtag med den voksende udledning fra lufttrafikken, ved at få gang i produktion af CO2-neutralt brændstof på baggrund af el og CO – de såkaldte elektrofuels. Det er der behov for at få med i den endelige aftale, men overordnet er der grund til at komplimentere regeringen for et rigtigt godt udspil”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk

Pressemeddelelse: Vigtigt rygstød til grøn transport

Brintbranchen i Danmark er begejstrede over, at EU i dag har udvalgt projektet H2BusEurope til at modtage ca. 40 millioner euro i tilskud. Det forventes at tilskuddet vil bringe godt 200 brintbusser til Danmark og dermed kan potentielt 10% af Danmarks bybusser køre på brint om få år. ”Det er et kæmpe skridt fremad – både for branchen og for omlægningen af den grønne transport – og det kan potentielt være med til at bringe Danmark i den globale superliga når det gælder fossilfri transport og udnyttelse af vindenergi”, siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen i en kommentar.

Det er EU-programmet Connecting Europe Facility program (CEF), der har udvalgt projektet med dansk deltagelse til støtte, og det er bl.a. virksomheden NEL Hydrogen fra Herning, der står bag projektet. Projektets formål er at få 600 brintbusser på gaden i udvalgte dele af Europa, herfra altså de ca. 200 i Danmark.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, glæder sig over nyheden, som han betegner som et gennembrud for den grønne transport.

”Transportsektoren har været den grønne omstillings evige smertensbarn, men med potentielt 200 busser på danske veje, et dette et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi ved samtidig at busser typisk kører i bymiljøer, hvor der også kan være udfordringer med luftkvaliteten, og også her vil der ske en betydelig forbedring med et stort antal brintbusser på vejene, da brintbusser ikke udleder andet end vand”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintdirektøren påpeger desuden, at de mange busser kan have andre positive følgevirkninger for den grønne omstilling.

”Brintbusser skal i sagens natur bruge brint, og ved at producere den på baggrund af vindmøllestrøm kan man bidrage til at balancere elsystemet og samtidig bringe grøn strøm ind i transportsektoren. Det er et af de områder som bør adresseres i regeringens klimaplan, for selvom det projekt som NEL m.fl. har fået EU opbakningen til i dag er stort, så er det i sagens natur langt fra nok. Der er brug for en samlet plan for at omstille alle dele af transporten og ikke mindst se den i sammenhæng med udbygningen med vindmøller m.m. Det bør være centralt i klimaplanen”, siger Tejs Laustsen Jensen, der afslutningsvis glæder sig over at der i tillæg til den grønne transport, også er danske arbejdspladser i projektet.

“Danmark er i verdenseliten, hvad angår grøn energi og brint- og brændselscelleteknologi, og meget af den infrastruktur der skal bruges, vil være ”Made in Denmark”. Men potentialet er langt større, og også her gælder, at der er brug for et stærkt hjemmemarked, så det kræver også en dansk satsning på området”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk

 

 

Energilagring kræver politisk handling

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, argumenterer i dag i en klumme på Energy Supply.dk for, at Danmark har behov for en langsigtet plan for lagring af grøn strøm.


Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Energiforliget sender Danmark på rette vej mod mere grøn energi. Det er godt og et vigtigt skridt mod en succesfuld grøn omstilling. Men der er endnu lang vej, og ikke mindst efterårets klimaplan bliver afgørende for, om Danmark fortsat vil være i den globale elite når det gælder grøn energi. Især to hovedopgaver trænger sig på: en strategi for energilagring og en reel indsats for at omlægge transportsektoren.

Først og fremmest er der grund til at rose regeringen og forligskredsen. For med sommerens energiforlig, tog samtlige Folketingets partier endnu et vigtigt skridt fremad mod et grønt energisystem. Både udbygningen af vindmølleparker, gasstrategi og en genopretning af midlerne til forskning og udvikling på energiområdet er gode og vigtige tiltag. Men selvom det er gode initiativer, så kan man også læse meget i det, der ikke står. Og her fremgår det tydeligt, at der især er to hovedknaster i energi- og klimapolitikken, som endnu ikke er på plads: At skabe reel mulighed for storskala lagring af grøn energi samt, selvom forliget afsætter den første pulje penge, for alvor at tage taget fat en omlægning af transportsektoren.

Den på alle måder ekstreme danske sommer i år, har også været ekstrem i forhold til energiproduktionen. I løbet af sommeren har Danmark fordoblet sin import af strøm fra Tyskland, hvoraf størstedelen er produceret på de forurenende kulkraftværker. Ekstremsommer, ja – men et tegn på hvad der venter, efterhånden som energisystemerne i både Danmark og vore nabolande forandres. Udfordringer som dem vi har set henover sommeren er kun begyndelsen, og vi har brug for både at kunne håndtere for meget og for lidt energiproduktion i lange perioder. Derfor har Danmark behov for en langsigtet plan for lagring af den grønne energi, så forsyningssikkerheden også fremover kan opretholdes. Private initiativer – senest med Siemens Gamesa i spidsen i Skive – er undervejs og illustrerer behovet, men der er behov for en national strategi og tilrettede rammevilkår.

Men vi skal ikke kun lagre for at kunne bruge energien som strøm senere. Energilagring hånd i hånd med behovet for at bruge mere af den vedvarende energi i klimadebattens evindelige smertensbarn, transportsektoren. Med energiforliget er første skridt taget med 500 millioner til grøn transport, men der er behov for yderligere tiltag. Som bekendt barsler regeringen med en klimaplan inden for kort tid. Her er der behov for reelle initiativer – ikke kun forsøgsordninger – der kan bringe vedvarende energi ind i transportsektoren, og det er ikke ligegyldigt, hvor man målretter indsatsen.

Skal vi også være foregangsland, når det gælder en stabil og sikker anvendelse af energien, så kræver det, at klimaplanen bliver ambitiøs, prioriterer energilagring, og sætter gang i en reel omstilling af transportsektoren.

Den kollektive transport er på mange måder det letteste sted at starte. Høj frekvens, betydende energiforbrug og der er langt færre enheder, der skal skiftes ud end de mere end 2,5 millioner personbiler. Først og fremmest bør klimaplanen sigte på, at samtlige busser i offentlig rutekørsel bør være på nulemission i nye udbud.

Også når det den gælder tunge del af transporten – hvad end den er maritim, på vejene eller i luften – er der brug for handling. Særligt luftfarten vokser i disse år kraftigt og emissionerne ligeså. Men fly og andre meget energikrævende transportmidler kan realistisk set få deres energi fra andet end flydende brændstoffer inden for en overskuelig fremtid. Derfor er der behov for en dansk satsning på elektrolfuels, hvor vi bruger VE-strøm og CO2 til at lave brændsler til transportsektoren. Det kan lade sig gøre – men der er behov for politiske initiativer, hvis det økonomisk skal kunne konkurrere med fossile energikilder.

Og selvom det på mange måder er den sværeste øvelse – så bør man også tage fat på omlægningen af den individuelle transport. Også her handler det om at plukke de lavest hængende frugter først, nemlig de biler der kører mest. Her vil særligt firmabilerne og den tilknyttede beskatning være et oplagt sted at starte. Ved at indrette beskatningen af firmabilers udledninger frem for som i dag alene efter værdi, kan man højne incitamentet til at vælge en bil uden emissioner og få nogle af de mest brugte biler omlagt hurtigt.

Danmark er et foregangsland, når det gælder produktion af grøn energi. Det fastholdes og udbygges med energiforliget. Men skal vi også være foregangsland, når det gælder en stabil og sikker anvendelse af energien, så kræver det, at klimaplanen bliver ambitiøs, prioriterer energilagring, og sætter gang i en reel omstilling af transportsektoren.

Klummen kan også læses på Energy Supply.dk

 

Flyet skal lades med el – for klimaet skyld

Grøn teknologi skal løse luftfartens klimaudfordringer

 

Antallet af flypassagerer stiger – det samme gør luftfartens CO2-udledning. Kun ved at satse alvorligt og ambitiøst på omlægning til bæredygtige brændstoffer, kan luftfartens klimabelastning afhjælpes.

Hvis det skal lykkes at komme i mål med den grønne omstilling i transportsektoren, skal der fokuseres mere på innovation og udvikling inden for brændstofsområdet – og dette er især vigtigt, hvad angår luftfarten. Det har Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, skrevet om på Altinget.dk i dag.

Flytrafikken er en af de største klimasyndere, men selvom branchen selv tager et ansvar, og investerer i mere energieffektive fly, kræver det en langt større indsats at begrænse CO2-udslippet i luftfarten. Der er teknologier på tegnebrættet, der vil muliggøre at drive fly på brint eller el, men de er på nuværende tidspunkt langt fra praktisk realiserbare.

Men den negative klimabelastning som luftfarten forsager, kræver handling nu. Her peger Tejs Laustsen Jensen på brugen af elektrofuels som en løsning – en løsning der både vil betyde nulemissions-flytrafik og et potentielt nyt, grønt eksporteventyr for Danmark. Elektrofuels produceres på basis af brint og CO2 – hvis brinten produceres på baggrund af strøm fra vedvarende kilder, vil de samlede klimaomkostninger forbundet med produktion og anvendelse af disse elektrofuels være betragteligt formindsket i forhold til de traditionelle brændstoffer.

Denne omstilling kan lade sig gøre, men det kræver stærk vilje – både fra politisk side og fra branchen selv. Teknologien findes, men er endnu ikke kommercielt konkurrencedygtig i forhold til de fossile brændsler. Derfor er omfattende investering og udvikling imperativ. Det vil ikke kun kunne betyde mindre CO2-udledning, men det vil også være et fundament for nye eksporteventyr – et fundament der er unikt dansk, siger Tejs Laustsen Jensen:

For Danmark er i en meget stærk position i forhold til at gennemføre denne omlægning netop på grund af vores store indsats på især vindkraftsområdet.
Vi har således mulighederne for at producere grønne elektrofuels lokalt – til gavn for både klima og erhvervsliv.

Det bør derfor være et element i regeringens kommende klimaplan at sikre de politiske rammer for samspillet mellem branchen og staten, der er nødvendige for at kunne løfte ansvaret og opgaven med den grønne omstilling.

Du kan læse hele debatindlægget på Altinget.dk her.

 

 

Brintbranchen: Energiforlig er et vigtigt skridt fremad

Der er rigtigt gode takter i det energiforlig som alle Folketingets partier har indgået. Særligt når det gælder udbygningen af vindmølleparker, transport, gasstrategi og forskning. Men en del af arbejdet med at fremtidssikre energisystemet udestår stadig. Det siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en kommentar til det netop indgåede energiforlig. Han og branchen glæder sig over, at der med den nye gasstrategi tages hul på at koble el og gasnettet, og at en ny pulje for alvor åbner op for grønne initiativer på transportområdet, men understreger, at der er behov for mere konkret at adressere spørgsmålet om energilagring i stor skala.

”Det er meget positivt og rigtigt vigtigt at forligspartierne fortsætter udbygningen af vindkraft – bl.a. med nye havvindmølleparker. Og det er meget glædeligt at hele Folketinget står bag. Men hvis vi skal kunne lagre al den el, de nye møller kommer til at producere – og også gerne flytte en del af den grønne el over i transportsektoren, så er der behov for en ambitiøs plan for energilagring og konvertering. Det afventer i første omgang den varslede gasstrategi, og her er oplægget i forligsteksten meget positivt. Men der udestår en del arbejde for at sikre den bedst mulige energilagring i den proces, der nu går i gang,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Netop det, at der nu udarbejdes en samlet gasstrategi, glæder Tejs Laustsen Jensen og særligt, at muligheden for at lagre el i gassystemet nu er en del af dette arbejde. ”Det er rigtigt positivt, at der nu bliver set rammevilkårene for energilagring i gasnettet og brug af grønne gasser. Men strategierne skal naturligvis gerne følges op af forbedringerne i rammevilkårene, og vi glæder os til at illustrere potentialet heri i forbindelse med udarbejdelsen af den nye gasstrategi,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Hen glæder sig samtidig over, at forligspartierne har taget hul på de store udfordringer på transportområdet.

”Det er rigtigt positivt, at der afsættes i alt 400 millioner til grøn transport. Det er et meget vigtigt første skridt, og vi glæder os til at være med til at gøre transporten grønnere. Samtidig ser vi også frem til præsentationen af regeringens klimaplan og håber, at den vil indeholde yderligere initiativer for at gøre transporten emissionsfri. For der er rigtigt gode muligheder for at udnytte den vedvarende energi fra de nye havvindmølleparker til både brint, gas og flydende brændstoffer i alle dele af transportsektoren og dem skal vi naturligvis have implementeret hurtigst muligt,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk.