244 mio. kr. afsættes til grønne nøgleteknologier

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter næsten en kvart milliard kroner fra REACT EU-programmet til fremtidens grønne nøgleteknologier og anden bæredygtig produktion. Projekter, som vedrører PtX og brint, vil have forrang i prioriteringen af midler. Indsatser kan f.eks. være:  Opskalering af test- og demonstrationsprojekter  Investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter  Bygge- og anlægsinvesteringer   For-projekter: Feasibility studies, proof-of-principle  Udgifter og…