Et forældet tarifsystem modvirker den grønne omstilling

Brintbranchen, Dansk Fjernvarme og Wind Denmark havde den 12. november 2020 foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Organisationerne ønsker en ændret model for tariffer i den nye elforsyningslov. Inden jul skal elforsyningsloven revideres og vedtages. Den sætter rammen for elektrificeringen af samfundet. Men det forslag, der ligger klar lige nu, fastholder et forældet net- og…