Mens vi venter på resultatet af PtX-strategiens forhandlinger…

… kommer Brintbranchen endnu engang med en oversigt over brintindustriens ønsker til strategien. Den gode brint- og PtX-strategi indeholder bl.a.: En ambitiøs målsætning på minimum 6 GW installeret elektrolysekapacitet i 2030 En veldefineret plan for national aftag, vi skal sikre aftag af PtX-brændsler i (international) transport og industri, ellers hænger værdikæden ikke sammen Udbygning af…

Første forslag til svensk brintstrategi

Første forslag til svensk brintstrategi  Den svenske regering har fremlagt sit første forslag til Sveriges brintstrategi. I 2045 – fem år før EU – vil Sverige ikke have nogen nettoudledning af drivhusgasser. I det mål vil brint spille en vigtig rolle, især i den industrielle sektor.   Strategien opstiller konkrete mål for både 2030 og 2045. Dertil…