Store muligheder for dansk brint i den tyske satsning

11. juni 2020

Med Tysklands storstilede satsning på brint åbnes dørene for massive eksportmuligheder for grøn, dansk brint til vores naboer.

Store muligheder for dansk brint i den tyske satsning

Med vedtagelsen af den tyske brintstrategi er der store muligheder for eksport af dansk, grøn brint til vores naboer, og det er muligheder, vi ikke må lade glide fra os, udtaler Brintbranhens direktør, Tejs Laustsen Jensen, til Energi Watch. 

Tyskland har netop vedtaget en af verdens absolut mest ambitiøse brintstrategier, og det er ikke kun gode nyheder for den grønne omstilling i vores naboland, men også for Danmark. Den tyske strategi lægger nemlig op til at bruge mere grøn brint, end landet selv har mulighed for at producere, og i strategien allokeres midler til at importere brint til brug i det tyske energisystem. Det er helt oplagt, at vi i Danmark skal udnytte både vores styrkepositioner på grøn brintproduktion og vores geografiske fordele til at eksportere danskproduceret brint til Tyskland, udtaler Tejs Laustsen Jensen i en kommentar til Energi Watch:

“Der er et super interessant og exceptionelt stort eksportpotentiale for Danmark. Både fordi vi er dygtige, og fordi vi er så heldige, at de geografiske kort er blandet på en måde, hvor vi har de naturlige ressourcer til rådighed”.

Det kræver dog dels at vi handler hurtigt i forhold til at få etableret den nødvendige nationale brintstrategi med de fornødne rammevilkår hurtigst muligt, og får kørt vores gasinfrastruktur i stilling som hjørnesten i fundamentet for den grønne omstilling: 

“Efter i mange år at have været eksportør af olie og gas ved vi, at vi kan noget, når tingene flyttes i rør frem for i kabler. Nu er vi ikke olie- og gaseksortør længere, og der vil være en smuk kobling i, hvis vi ved at bruge en del af den eksisterende gasinfrastruktur kan bidrage til den grønne omstilling i ikke kun Danmark men også Tyskland”.

Læs mere her.