Stor succes med årets DBBD

22. november 2018

Den 19. november havde Brintbranchen fornøjelsen af, i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP, at afholde Den danske brint- og brændselscelledag for tredje gang i arrangementets historie – og med stor succes. Traditionen tro fandt konferencen sted på Syddansk Universitet i Odense, hvor mere en 80 mennesker var mødt op for at tage del i en dag, hvor brint og brændselsceller er i fokus. 

Kl. 10 mandag morgen havde deltagere fra hele Danmark efterhånden fundet deres vej til Odense for at være med til årets DBBD. Syddansk Universitet lagde lokation til konferencen, akkurat ligesom de foregående år, og vi kunne således samles i universitetets flotteste auditorium efter at have hentet en kop kaffe i foyeren.

Formålet med Den danske brint- og brændselscelledag er at mødes tværs gennem industri, forskning og offentlige institutioner for at høre nyt om nogle af de mange projekter, der hvert år påbegyndes og afsluttes inden for udvikling af brint-, elektrolyse- og brændselscelleteknologier. Dette gøres gennem præsentationer fra udvalgte projekter, samt poster sessions, hvor projekterne præsenteres ved hjælp af posters, som man kan gå rundt at kigge på og høre om, som man selv lyster.

Professor Shuang Ma Andersen fra SDU bød velkommen, og derefter fortalte Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, om brintens fortræffeligheder og Danmarks særstilling på området. “Det er meget lettere sagt end gjort, men nedbrydning af de sektorielle siloer er absolut nødvendigt,” sagde Tejs Laustsen Jensen, og fortsatte: “Stigende politisk vilje og ejerskab over den grønne omstilling, ikke mindst i kommunerne, er vigtige elementer især i forhold til transportsektoren”.

Derudover bød dagen på to keynote præsentationer; den første af Anders Bavnhøj Hansen, Chefingeniør i Energinet, der fortalte om energisystemts fremtid. Han tog os gennem de enorme potentialer for vedvarende energi, der er i Nordsøen, samt vigtigheden af konvertering af vedvarende energi til eksempelvis brint. Den anden keynote, Dionisis Tsimis, project officer ved FCH JU (Fuel cells and Hydrogen Joint Undertaking), præsenterede visioner fra FCH JU om at implementere forskning og innovation for at fremme brint- og brændselscelleteknologier i transportsystemet. Vi har brug for ren, grøn transport uden CO2-udledning, og det kræver en grøn produktion af brint. Brint kan løse lagringsproblematikken, men der er behov for at øge effektiviteten og livstiden af brændselsceller samtidig med, at vi reducerer brugen af råstoffer som f.eks. platin. Dette ledte Dionisis Tsimis til de projekter, FCH JU støtter, og vigtigheden af dem.

Fem forskellige projekter blev præsenteret med oplæg i løbet af dagen. Disse var EEEHy, H2Cost-2, NonPrecious, HyBoost og HyFlexDrive. Her blev forskning i alternative katalysatorer, som Dionisis Tsimis efterspurgte, blandt ander præsenteret, men også effektiv brintproduktion, og integration af elektrolysesystemer og brinttankstationer.

Derudover hørte vi nyt fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP, som gav en opdatering og et overblik over programmerne i 2019.

Repræsentanter fra mange projekter var mødt op med en poster, der præsenterede resultater eller foreløbige resultater, og ved dagens poster sessions dannede disse grundlag for spændende diskussioner. Her var der rig mulighed for at netværke, og det var tydeligt at mærke den gode stemning og det høje engagement.

Da klokken havde passeret 16, og der så småt var blevet pakket sammen, kunne Brintbranchen tilfreds starte hjemturen til hovedstaden, efter hvad vi må konkludere, var en meget vellykket dag. Vi siger tak til alle deltagende og oplægsholdere, samt vores medarrangører, som alle var med til at gøre arrangementet til en sand succes.

Find flere billeder fra dagen, samt program og deltagerliste her. Her vil præsentationerne fra arrangementet også snart blive lagt op.