Sol, vind og e-fuels på Folkemødet

14. juni 2019

Klimaet er på alles læber, og står på alles dagsordener – og her er Folkemødet ingen undtagelse. I kølvandet på valgene til både Europaparlamentet og Folketinget er diskussionerne om klimaet og grønne løsninger vigtigere end nogensinde før. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er taget på Klippeøen for at udbrede kendskabet til de store potentialer, der ligger i brint- og brændselscelleløsninger – både i forhold til den grønne omstilling og den danske vækst.

Drivkraft Danmark inviterede torsdag til debat om E-fuels
Set fra venstre: Jeppe Juul, Det Økologiske Råd, Michael Mucke Jensen, Drivkraft Danmark, Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen og Martin Bøndergaard, Wind Denmark

Den store, politiske festival er godt undervejs på Bornholm, og den grønne omstilling fylder meget i debatterne. Torsdag deltog Tejs Laustsen Jensen i en debat om udfordringerne ved at skulle omstille den tunge transport – og ikke mindst luftfarten. Under overskriften “Tank op med sol og vind!” inviterede Drivkraft Danmark til debat om mulighederne for e-fuels i denne del af transportsektoren. Der er store potentialer i denne “flydende el”, som e-fuels også kaldes – ved at bruge f.eks. grøn vinmøllestrøm til at producere brint ved elektrolyse, kan brinten indgå i videre processor, og danne flydende brændstoffer til brug i f.eks. fly. Vi er verdensmestre i at producere grøn strøm i Danmark, og med udsigten til endnu større mængder havvind, er det oplagt at satse på storskala konvertering til bl.a. e-fuels.

Det vil ikke alene kunne dekarbonisere flytrafikken, det vil også kunne balancere energisystemet i situationer, hvor der produceres mere vedvarende energi, end elnettet kan kapere, og det vil skabe meget store vækstpotentialer for Danmark, hvis vi formår at lægge os forrest i denne udvikling. Der ligger et nyt dansk væksteventyr i bæredygtige brændstoffer – sådan som vi så det med vindmøllerne. Det kræver investeringer og stærk vilje, både politisk og erhvervsmæssigt, men det vil til gengæld betyde anseelige reduktioner i sektorens klimabelastning, og give mulighed for endnu engang at cementere Danmarks grønne førsteplads. Omstillingen kan i høj grad føre vækst og nye arbejdspladser med sig, hvis vi beslutter os for at satse massivt på udviklingen af grønne løsninger til brug i hele verden. Teknologien findes, og klimaet kræver det – nu.