Billederne: DNV

Sikker opskalering: Danske brintaktører opdaterer deres viden om sikkerhed

Hvordan udvikler man de mest relevant regler og sikkerhedsstandarder for en branche i rivende udvikling? Man udfører forskning og praktiske test på et fuldskala testcenter designet til formålet. En stor del af den danske brintindustri tog turen til DNVs research og testcenter i Spadeadam, Storbritannien. Her fik de opdateret deres viden om, hvordan den danske brintindustri kan arbejde uden at risikere sikkerhedsbrister i takt med, at volumen på brintproduktion, brintbrændsler og brintinfrastruktur hastigt vokser.

 ”Temaet for studieturen var Scale up Safe”, siger Mick Cramer Jakobsen, Head of Customer Relations and Sales, Region Northern Europe, Energy Systems og bestyrelsesmedlem i Brintbranchen, om studieturen, hvor 32 danske brintaktører deltog. ”Det primære formål med studieturen var at gøre de danske brintaktører mere bevidste om brints egenskaber og sammenlignet med andre risikostoffer, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger man bør være opmærksom på, når man arbejder med brint.”

DNV er en anerkendt aktør i udviklingen af regler og sikkerhedsstandarder og levering af rådgivning og verifikation, blandt andet på brintområdet. Der går et stort arbejde forud, før DNV har udviklet en standard eller opbygget empiri for professionel rådgivning, oplyser Mick Cramer Jakobsen: ”Vi undersøger nøje alle scenarier og risici, der kan opstå, når man arbejder med industrielle anlæg for produktion af brint og transport af brint i både gas og flydende form. Derfor er en tur til vores testcenter en meget god måde for den danske brintindustri og interessenter at stifte kendskab til, hvor meget forudgående arbejde der ligger i at lykkedes med en sikker opskalering og rimelig regeludvikling.”

Uffe Borup (tv), Everfuel og bestyrelsesformand i Brintbranchen og Mick Cramer Jakobsen, DNV, bestyrelsesmedlem i Brintbranchen foran DNV’s testcentrum i Spadeadam

I Spadeadam ventede der deltagerne et imponerende testcenter på et 50 hektar øde beliggende område, hvor DNV i over 40 år har udført tests i fuld skala for at simulere konsekvenserne af større ulykker og vurdere hvorledes disse påvirker mennesker og infrastruktur.  Deltagerne fik præsenteret et skræddersyet program over 2 dage, hvor der var lagt vægt på de førstehåndserfaringer, der opnås ved at se og føle de faktiske virkninger af brintudslip og eksplosioner i forskellige ulykkesscenarier. De praktiske demonstrationer i felten blev understøttet af indlæg, præsentationer, videoer, case studies og gruppediskussioner, der var sammensat til at give et overblik over de sikkerhedsmæssige risici for større brintulykker og hvordan bevidsthed og forståelse for disse risici kan lede til sikrere løsninger.

Deltagerne fik hermed opdateret deres viden om brintsikkerhed, et emne, som mange af de deltagende virksomheder allerede arbejder ihærdigt med.

Sikkerhed må ikke forsømmes i opskaleringen

Et højdepunkt fra turen var, da gruppen af deltagere iført påkrævet sikkerhedsudstyr fik mulighed for at opleve forskellige former for kontrollerede brintudslip på testcenterets dertil indrettede demonstrationsområde. Demonstrationerne inkluderede blandt andet en sammenligning af de typer eksplosioner og flammer, der opstår, når brint antændes.

Størst indtryk gjorde detonationen af en forholdsvis beskeden mængde brint, som både skabte et kæmpe brag og en kraftig trykbølge, så deltagerne ikke kun kunne se, men også høre og føle på egen krop hvor galt det kan gå, hvis ikke man opretholder de allerhøjeste sikkerhedsstandarder.

Uffe Borup, CTO i Everfuel og bestyrelsesformand for Brintbranchen, siger om studieturen: ”Det var meget lærerigt med en god kombination af praktiske forsøg med brint og gennemgang af forskellige forskningsresultater. DNV viste vigtigheden af at tænke sikkerhed ind og i relation til opskaleringen, som brintbranchen ser i Danmark, der kom denne studietur på det helt rigtige tidspunkt. Det mest opsigtsvækkende var, at der opstår store eksplosioner ved selv små mængder brint, men også den læring vi på studieturen fik for god ledelse af sikkerhed.”

Mick Cramer Jakobsen sagde efter det vellykkede event: ”Brint og Power-to-X vil spille en stor rolle i dekarboniseringen af vores samfund de kommende mange år. Det er derfor yderst vigtigt, at vi indtænker politik, regler og sikkerhed fra starten af. For at opbygge de danske værdikæder for en brintøkonomi, der er det helt konkrete barrierer som må styres og håndteres, herunder teknologi inklusiv sikkerhed som et absolut must, samt andre barrierer såsom omkostninger og investeringer, efterspørgsel og konkurrence og regulering og standarder.”

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tilføjer: ”Sikkerhed er et meget vigtigt emne at have fokus på. Den danske og europæiske brintindustri skal vokse markant de kommende år, og derfor er det vigtigt, at sikkerheden naturligvis tænkes ind i alle facetter af brintværdikæden.”