Skibsfarten står over for en stor udfordring med at reducere sine drivhusgasudledninger og opfylde de internationale klimamål. En af de mest lovende løsninger er at bruge brændselsceller, der kan omdanne grønne brændstoffer som e-methanol til elektricitet uden at udlede skadelige stoffer.

Det er netop, hvad Siemens Energy og Advent Technologies har sat sig for at gøre i et nyt samarbejde, der vil udvikle og demonstrere en innovativ teknologi til maritimt brug. De to virksomheder vil kombinere Siemens Energys hybridløsning BlueDrive Eco med Advent Technologies’ brændselsceller, der kan køre på methanol og andre e-brændstoffer.

Projektet er støttet af EU-Kommissionen på grund af dets potentiale til at skabe en bæredygtig løsning til at afkarbonisere skibsfarten. Det vil også bidrage til at fremme methanol som et grønt brændstof, der har flere fordele i forhold til hydrogen i form af højere energitæthed, lettere håndtering og eksisterende infrastruktur.

Siemens Energy og Advent Technologies har store ambitioner om at udvide deres samarbejde til andre forretningsområder ud over maritimt, såsom industrielle strømløsninger. De har også en teknologisk køreplan for at øge den nuværende nominelle værdi af produceret elektricitet for hvert brændselscellemodul ti gange, hvilket vil gøre det muligt at bruge brændselscelleløsninger som en primær strømkilde til fremdrivningssystemer i hele skibsfarten.