Sidste generalforsamling i HyFIVE

18. maj 2017

Det EU-støttede projekt HyFive har gennem de sidste 5 år arbejdet på at etablere og udvide den europæiske brintinfrastruktur og samtidigt få ikke færre end 185 brintbiler på gaderne i tre regioner i Europa.

Brintbranchen har i denne forbindelse været koordinator for den danske del, The Copenhagen Cluster. Projektet er nu ved at lakke mod enden og vil have sin afsluttende konference i Bruxelles den 22. september 2017.

Brintbranchen var derfor også med til HyFives sidste generalforsamling i projektkonsortiet, der blev afholdt på Rådhuset i London. Her blev der gjort status og den danske del er for alle projektpartneres vedkommende velafsluttet. Der er blevet etableret 2 tankstationer (en i Aarhus og en i Korsør) og 43 biler er på gaden fra hhv. Hyundai (35), Toyota (5) og Honda (3).

Læs mere om projektet på HyFIVEs hjemmeside