Produktionen af grøn brint på Shells raffinaderi Rhinland er begyndt. Refhyne-anlægget, der ligger syd for Køln, skal med sine 10 MW årligt producere 1300 ton grøn brint baseret på vedvarende energikilder.

Shell, ITM Power, Sintef og de øvrige konsortiedeltagere betegner elektrolyseanlægget som Europas største, der kommer til at lægge fundamentet for en moderne og grøn industri med højtuddannede jobs. “Projekter som Refhyne demonstrerer, hvordan innovation kan gavne både miljøet og økonomien,” siger Nordrhein-Westfalens ministerpræsident, Armin Laschet.

Den grønne brint, som elektrolyseanlægget producerer, er ikke kun planlagt til brug i raffinaderiets produktion men også som lagring, opvarmning og drivmiddel til transport.

I 2022 starter arbejdet med Refhyne II, der planlægges til at være 10 gange så stort med 100 MW, når det – efter planen – tages i brug i 2024.

Læs mere her.