Der er brug for hurtigere udbygning af havvindenergi i Danmark, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål i 2030, løsrive os fra fossilt energi og sikre vores forsyningssikkerhed. Derfor er Dansk Industri, Green Power Denmark, Brintbranchen, Dansk Metal, Danske Rederier og Forsikring & Pension gået sammen i et nyt Partnerskab for Havvind for at sætte skub på den grønne omstilling i Danmark.

Inden 2030 skal Danmarks havvindkapacitet firedobles med 9 gigawatt. Hvis det skal lykkes, skal der markant mere turbo på udbygningen af havvindmøller, end der er i dag. Den opgave vil seks organisationer tage medansvar for i et nyt partnerskab, der både skal sikre, at Danmark udnytter sit fulde havvindpotentiale, og at vi når vores ambitiøse klimamål i 2030.

Partnerskabet for Havvind samler hele værdikæden fra finansiering, serviceskibe, til produktion og distribution. På den måde sikrer vi, at de virksomheder og medarbejdere, der har produkterne og kompetencerne bliver koblet, og at økonomien også hænger sammen. Sådan kommer vi nemlig bedst og hurtigst i mål.

– Den grønne vej ud af klima-, energi- og forsyningskrisen kræver, at vi kommer op i et helt andet gear i den grønne omstilling og får udbygget mere havvindenergi i en fart. I dag går processerne simpelthen for langsomt, og der ligger en stor opgave i at sikre, at der for alvor bliver rykket. Med det nye partnerskab samler vi stærke kræfter, viden og kompetencer, og vil sammen være med til at sikre Danmarks grønne førerposition, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

I dag tager det ca. ni år at bygge en havvindmøllepark fra det er politisk besluttet til møllerne snurrer. Den proces, der går fra de første miljøundersøgelser til udbud og montering, skal gøres smartere og hurtigere. Ellers kan vi ikke få den store mængde energi fra havvind, som der er blevet politisk besluttet med blandt andet Esbjerg- og Marienborgerklæringerne, om bare syv år.

– Vi skal tage vindenergien til nye højder og sætte udbygningen af havvindmølleparker op i gear. Fremover skal vi ikke udbyde én havvindmøllepark ad gangen, men vi skal i stedet udbyde de ni gigawatt havvind, der er planlagt i Danmark frem mod 2030, på én gang. De udbud skal være på plads i 2023. For klimakrisen, den sikkerhedspolitiske situation og de høje energipriser kalder på en hidtil uset udbygning af grøn energi – i omfang og tempo, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

De store mængder vindenergi, vi som land har ambitioner om at skabe, kræver, at vi også får optimeret vores energiinfrastruktur, så energien kan blive transporteret til millioner af borgere og virksomheder. Det er afgørende for, at vi har tilstrækkelig med grøn energi til at nå vores 2030-klimamål, vores vision om at blive nettoeksportør af grøn energi og vores Power-to-X-ambitioner.

– I Danmark kan vi bygge, udskibe, opsætte, servicere og nedtage havvindmøller. Det er unikt, at vi er i stand til at levere i alle dele af værdikæden, og det har givet os en førerposition. Havvind er grønt brændstof til vores samfund, men det er også grønt brændstof til vores arbejdsmarked. Det skal vi bygge videre på, i Danmark og i resten af verden. Derfor går vi nu sammen i ”Partnerskabet for Havvind, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

– Havvind er en afgørende forudsætning for den grønne omstilling af de kritiske sektorer, men vi får kun energien fra havet over i energisystemet og til bl.a. industrien og transportsektoren, hvis vi konverterer store mængder af den grønne energi til brint. Udbygningen af havvind og opskalering af dansk brintproduktion går hånd i hånd. Med Partnerskabet for Havvind skaber vi en fælles alliance langs hele værdikæden og det er et stærkt udgangspunkt for at realisere det danske potentiale, udtaler Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen

Den massive udbygning af havvind og elinfrastruktur kræver også kloge hænder og hoveder. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer for den grønne omstilling – nu og i mange år frem. Det drejer sig særligt om manglen på faglærte.

– Vi er kommet til et tidspunkt, hvor vi bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene og være helt ærlige: Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre alle de gode og ambitiøse grønne planer, hvis vi ikke også får mange flere dygtige faglærte. For det er jo dem, der skal lave den grønne omstilling ude i virkeligheden. Derfor er der brug for, at politikerne investerer massivt i vores unge mennesker på erhvervsskolerne, siger Dansk Metals formand Claus Jensen.

Langt størstedelen af den grønne omstilling skal finansieres af det private erhvervsliv og institutionelle investorer. Som udgangspunkt er der appetit på at investere i Danmark, men kapital risikerer at søge ud af landet som følge af rammevilkår og afkastmuligheder. Forudsigelighed og klare rammer i planlægningen af investeringerne er nødvendige, for at sikre at de betydelige private investeringer lander i Danmark.

– Forsikrings- og pensionsbranchen står klar med kapitalen, der skal til for at realisere de ambitiøse projekter. Vores selskaber har en ambition om at investere for op mod 500 mia. kr. af danskernes pensionsopsparinger i den grønne omstilling i 2030. I dag har vi allerede investeret 240 mia. kroner i den grønne omstilling, og derfor er det også meget positivt at den nye regering siger, at den vil sætte fart på fart på udbygningen og eksekveringen af vedvarende energi.

Det bliver helt afgørende for, at vi kan tage de næste store skridt, siger Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension.

 

Partnerskabet blev indgået den 19 december 2022.

Læs havvindserklæringen

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43