Brintbranchen roser initiativerne i regeringens udspil om mere VE på land, der både skal forsyne forbrugere med grøn strøm, og sikre tilstrækkelig grøn energi til brint- og Power-to-X-produktion. Der er dog fortsat meget, der skal på plads for at sikre det danske brint- og PtX-eventyr, så selvom dagens udspil vil bringe os fremad, er vi endnu ikke i mål.

Brintbranchen roser overordnet regeringens udspil om mere VE på land. Direktør Tejs Laustsen Jensen understreger dog, at der er behov for grøn strøm til brint og andre PtX-brændstoffer, og at det på kort og mellemlang sigte ikke mindst er udbygningen af landbaseret VE, der skal sikre den første bølge af grønne danske PtX-brændstoffer.

”Danmark har brug for mere grøn energi – både som el til den direkte elektrificering, men i høj grad også til, at vi for alvor kan få sat gang i produktionen af brint og andre grønne PtX-brændstoffer. For vi har brug for de grønne brændstoffer nu. Især de første faser af den danske PtX-udbygning frem mod 2030 kommer til at være afhængig af el fra sol og vind på land, og det er positivt, at regeringen med dagens udspil tager konkrete skridt til at realiserer målsætningen om at firdoble VE-produktionen på land, bl.a. med de nye energiparker, som et vigtigt redskab. Det samlede udspil kan forhåbentlig bidrage til ikke bare en hurtige opstilling af VE landet over, og en mere ensartet sagsbehandling, men også til en stor samlet opbakning bredt i befolkningen til den vigtige og bundne, grønne opgave vi står overfor”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchens direktør understreger, at arbejdet med hverken mere VE eller brint og PtX må stoppe med dagens udspil.

”Regeringen tager et positivt skridt fremad i dag, og det er der grund til at kvittere for. Og sammen med bl.a. de ændrede regler omkring direkte linjer er der samlet set taget vigtige skridt for at forbedre mulighederne for PtX-produktion i Danmark. Men vi er ikke i mål, og vi må ikke stoppe her. Vi har brug hurtig afklaring for etableringen af den kommende brintinfrastruktur, en handlingsplan for hvordan vi sikrer CO2 til PtX-produktion af bl.a. fly- og skibsbrændstof, og et tarrifsystem, der grundlæggende understøtter en fornuftig og fleksibel brug af den grønne strøm fra alle de mange VE-anlæg. Så der er stadig meget at gøre – men vi har bevæget os fremad på et vigtigt punkt med dagens udspil.”

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43