Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber har nu afleveret deres anbefalinger.

Klimapartnerskabernes anbefalinger afleveret

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, bestående af stærke aktører fra alle dele af energisystemet. Partnerskaberne har haft til opgave at udarbejde anbefalinger til ændringer i brancherne og industrierne, der skal bidrage til 70%-målsætningen og den grønne omstilling generelt.

Brintbranchen har deltaget i, og bidraget med input til, arbejdet i partnerskaberne for både energi- og forsyningssektoren og landtransport. Formændene for partnerskaberne har nu afleveret deres anbefalinger, og selvom de ikke 100% repræsenterer Brintbranchens holdninger, er vi naturligvis glade for, at brint og PtX fremgår som centrale løsninger på nogle af de sværeste udfordringer i omstillingen på flere områder, og at der er bred enighed om nødvendigheden af at styrke indsatsen for storskala PtX i Danmark.

Du kan se anbefalingerne fra alle partnerskaberne her.


Twitter


Linkedin