Den danske regering med klimaminister, Dan Jørgensen, i spidsen har meldt ud, at Danmark ønsker, at højere ambitioner for EUs energisektor. Til sommer skal EU forhandle nye mål for energisektoren, og her ønsker den danske regering at målsætningen for vedvarende energi øges markant. Konkret mener regeringen, at det nuværende 2030-mål for vedvarende energi skal forhøjes fra 32% til 45%, og ligeledes at målet for energieffektivitet øges fra 32,5% til 40%. 

Klimaministeren mener, at det er afgørende, at EU viser lederskab i omstillingen, og understreger, at højere ambitioner kan øge efterspørgslen efter danske, grønne løsninger, udtaler han i en pressemeddelelse:

”En accelereret udbygning af vedvarende energi i Europa er helt afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund. Derfor vil vi fra dansk side arbejde for, at der på europæisk plan vedtages et mere ambitiøst 2030-mål for vedvarende energi på 45 pct. Det vil sikre, at energisektoren yder et afgørende bidrag til, at vi når vores europæiske klimamål, ligesom det vil øge efterspørgslen efter danske løsninger og dermed også gavne dansk erhvervsliv.”

Læs hele pressemeddelelsen her.