Lanceringen af det formaliserede samarbejde mellem Brintbranchen og Wind Denmark blev d. 14. markeret med et fælles webinar og debatindlæg.

Lancering af PtX-Alliancen markeret med webinar og fælles debatindlæg

Torsdag var dagen for den officielle lancering af det formaliserede samarbejde mellem Brintbranchen og Wind Denmark, PtX-Alliancen. Lanceringen skulle have været markeret med et fysisk møde, men grundet corona-situationen foregik lanceringen som et online-arrangement for medlemmer af Brintbranchen og Wind Denmark. På mødes blev PtX-perspektiverne fra klimapartnerskabernes anbefalinger gennemgået, og PtX-Alliancens standpunkter præsenteret. Der var ligeledes to eksterne oplæg, som gav deltagerne et indblik i PtX i et systemisk og et anvendt perspektiv, fra henholdsvis Hanne Storm Edlefsen (Energinet) og Christopher Sørensen (GreenLab Skive). 

Grøn omstilling og økonomisk genopretning går hånd i hånd

I forbindelse med den officielle lancering af PtX-Alliancen har direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, og adm. direktør i Wind Denmark, Jan Hylleberg, skrevet et fælles debatindlæg om nødvendigheden af en massiv udbygning af den vedvarende energiproduktion og storskala PtX i Danmark. De danske styrkepositioner på grøn energi skal udnyttes til fulde – det er ikke mindst afgørende i forbindelse med den enorme opgave, vi står overfor i forhold til den økonomiske genopretning post-corona. Der breder sig heldigvis en enighed både herhjemme og i EU om, at den grønne omstilling skal være central i genopretningsindsatsen, og her kan værdikæderne for vind og brint spille en stor rolle for nye arbejdspladser, eksportmarkeder og økonomisk vækst.

Du kan læse hele det fælles debatindlæg her.  


Twitter


Linkedin