PtX-Alliancen lanceret med event og fælles debatindlæg

14. maj 2020

Lanceringen af det formaliserede samarbejde mellem Brintbranchen og Wind Denmark blev d. 14. markeret med et fælles webinar og debatindlæg.

Lancering af PtX-Alliancen markeret med webinar og fælles debatindlæg

Torsdag var dagen for den officielle lancering af det formaliserede samarbejde mellem Brintbranchen og Wind Denmark, PtX-Alliancen. Lanceringen skulle have været markeret med et fysisk møde, men grundet corona-situationen foregik lanceringen som et online-arrangement for medlemmer af Brintbranchen og Wind Denmark. På mødes blev PtX-perspektiverne fra klimapartnerskabernes anbefalinger gennemgået, og PtX-Alliancens standpunkter præsenteret. Der var ligeledes to eksterne oplæg, som gav deltagerne et indblik i PtX i et systemisk og et anvendt perspektiv, fra henholdsvis Hanne Storm Edlefsen (Energinet) og Christopher Sørensen (GreenLab Skive). 

Grøn omstilling og økonomisk genopretning går hånd i hånd

I forbindelse med den officielle lancering af PtX-Alliancen har direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, og adm. direktør i Wind Denmark, Jan Hylleberg, skrevet et fælles debatindlæg om nødvendigheden af en massiv udbygning af den vedvarende energiproduktion og storskala PtX i Danmark. De danske styrkepositioner på grøn energi skal udnyttes til fulde – det er ikke mindst afgørende i forbindelse med den enorme opgave, vi står overfor i forhold til den økonomiske genopretning post-corona. Der breder sig heldigvis en enighed både herhjemme og i EU om, at den grønne omstilling skal være central i genopretningsindsatsen, og her kan værdikæderne for vind og brint spille en stor rolle for nye arbejdspladser, eksportmarkeder og økonomisk vækst.

Du kan læse hele det fælles debatindlæg her.