Pressemeddelelse vedr. udspil til energiforlig

26. april 2018

Brintbranchen: Energiudspil mangler fokus på energilagring

Der er mange positive elementer i regeringens udspil til et nyt energiforlig, men der mangler fokus på hvordan den grønne energi skal lagres. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Brintbranchen. ”Med 800 MW havvind og 4,2 milliarder til teknologineutrale udbud for mere vedvarende energi forsætter vi ud af det grønne spor. Men vi mangler stadig fokus på teknologierne, der lagrer energien og fx kan integrere grøn elektricitet i varme,- transport- og gassektoren. Uden det fokus, bliver den grønne omstilling mere dyr og mere besværlig end, den bør være. En lagringsstrategi er langt vigtigere for den grønne omstilling end den generelle lempelse af elafgiften, som regeringen lægger op til”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen i en kommentar.

Selvom Brintbranchen gerne så en hurtigere grøn omstilling, er organisationen positivt indstillet overfor store dele af regeringens energiudspil. Der er dog konkrete dele af udspillet, som giver anledning til bekymring hos Brintbranchen.

”Regeringen vil fortsætte udbygningen af bl.a. vindmøller. Det er naturligvis positivt, selvom vi gerne så, at det skete i et endnu højere tempo. Men den største udfordring i de kommende år bliver ikke at producere grøn strøm – det bliver at lagre den. Vi har også brug for strøm, når det ikke blæser og for at udnytte den grønne strøm til at producere både gas og grønne brændstoffer. Det vil både fremme den grønne omstilling og bidrage til at skabe et bedre elnet. Selvom den forslåede gasstrategi er et skridt i den rigtige retning, mangler der desværre en samlet plan for energilagring i udspillet”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchen peger på, at et større fokus på lagring og konvertering af grøn strøm også vil løse en af energipolitikkens helt store udfordringer: transportsektoren.

”Allerede i dag kan vi konvertere grøn strøm til brændstof til enten biler, busser, skibe eller fly. Derved kan vi udnytte vores billige grønne strøm, specielt når den er i overskud, til at sætte turbo under den grønne omstilling. Vi har brug for fokus på, hvordan vi kan flytte energien igennem lagring, konvertering og fleksibelt forbrug. Her kan danske virksomheder levere en lang række løsninger baseret på brint og brændselsceller. Løsninger som udlandet allerede nu efterspørger i stor stil, og hvor Danmark risikerer at miste sin førerposition til bl.a. Tyskland og Norge. Derfor opfordrer vi kraftigt regeringen og Folketingets partier til et øget fokus på disse områder”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For yderligere kommentarer kontakt direktør i Brintbranchen Tejs Laustsen Jensen på tlj@brintbranchen.dk eller +45 26 23 94 43.