Udbud af havvind skal understøtte stærk konkurrenceevne

I de kommende år skal der etableres flere havvindmølleparker og to store energiøer i dansk farvand. Det er afgørende, at projekterne bliver udbudt efter en model, som sikrer den lavest mulige elpris. Det vil gøre den grønne omstilling billigere og sikre erhvervslivets konkurrenceevne, mener Dansk Industri (DI), Dansk Energi, Brintbranchen og Wind Denmark.

DI og Wind Denmark har af Copenhagen Economics fået udarbejdet en analyse, som underbygger og bekræfter tidligere analyser, der peger på CfD (Contract for Difference) som den mest effektive udbudsmodel til de kommende års havvindudbud. Analysen viser endvidere, at en evt. indførelse af koncessionsbetalinger, hvor byder skal betale for at benytte havarealet, vil dette risikere at reducere den samlede udbygning og dermed gøre den grønne omstilling dyrere end nødvendigt.

I de senere år er prisen på havvind faldet, så teknologien i dag er billigere end de fossile alternativer. Det har ført til en politisk forventning om, at de kommende havvindmølleparker vil blive etableret uden tilskud.

Én af konklusionerne i den nye analyse er, at selv små justeringer af den kendte CfD-model, der benyttes bl.a. til udbuddet af havvindmølleparken Thor, kan føre til endnu skarpere budpriser uden, at staten påtager sig en større risiko.

”I flere lande i Europa har CfD været med til at sikre lave priser på vindenergi. Med denne udbudsmodel bliver risici og indtægter delt mellem staten og investoren, og det har vist sig effektivt også i forhold til investeringer i selve værdikæden”, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Statslige indtægter vil være skadelige

I forbindelse med energiaftalen fra 2018 blev det besluttet at analysere om kommende havvindmølleparker kan fungere som en indtægtskilde for staten. Dette kan ske eksempelvis gennem opkrævning af havbundsleje eller ved at havvindmølleparkerne bliver udbudt som en koncession, hvor den investor, der byder højest, får retten til at opføre havvindmølleparken.

”Analysen fra Copenhagen Economics hamrer en tyk pæl gennem, at det skulle være en god idé, at den grønne omstilling bliver styret efter, at statskassen skal tjene penge på havvind. Det vil være til skade for udviklingen med vindenergi, og det vil hæmme erhvervslivet, som kommer til at opleve højere elpriser end nødvendigt,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark.

Dyrt for erhvervslivet

Ifølge analysen vil koncessionsbetaling for kommende havvindmølleparker resultere i en unødvendig forhøjelse af elpriserne, som husholdningerne og erhvervslivet skal betale. Ekstraregningen for de danske elforbrugere, vil ifølge Copenhagen Economics løbe op i 400-450 mio. kr. om året, hvis koncessionsbetalingen er 0,5 mio. kr. pr MW.

”Vi står foran en omfattende grøn omlægning af det danske samfund, bl.a. gennem etablering af PtX-anlæg. Og vi har i Danmark mulighed for at blive en førende producent af grønne brændstoffer. Hvis det skal lykkes, skal vi have billig elektricitet i rigelige mængder. Derfor bør man bruge den udbudsmodel, som har vist sig at være mest effektiv”, siger Tejs Laustsen, direktør i Brintbranchen.

Samme udmelding kommer fra Dansk Energi.

”Det vil være usundt og dyrt for den grønne omstilling, for investorsikkerheden og for elforbrugerne, hvis politikerne skifter hest i vadestedet og indfører en ny betalingsmodel for at sætte vindmøller op på havet.  Vi skal holde fast i den nuværende kendte CfD model, som, analysen tydeligt viser, giver mest grøn strøm for pengene.”, siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef for VE i Dansk Energi.

Download rapport

Find rapporten “How to provide the cheapest green electricity – Concession payments vs. Contract for Difference in offshore wind autions” på Wind Denmarks hjemmeside.

Spørgsmål eller kommentarer:
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
+45 26 23 94 43