Brintbranchen opfordrer de europæiske stats- og regeringsledere til at udstikke en fast og grøn kurs for at sikre, at Europa kan beholde produktion af kritiske nøgleteknologier som brint og Power-to-X indenfor EU’s grænser, når de i dag og i morgen mødes til topmøde i Bruxelles.

”Det er godt og vigtigt, at EU-lederne har vores grønne og industrielle konkurrenceevne på dagsordenen. For den er under pres fra både USA og Kina. Det rammer også grønne danske virksomheder, og handler desuden om EU’s langsigtede evne til at forsyne sig selv med grøn energi. Vi har brug for at tage nye virkemidler i brug for at sikre os, at vi kan beholde produktion af kritiske grønne nøgleteknologier, herunder elektrolyseudstyr og brændselsceller, indenfor EU’s grænser. Vi håber derfor, at de europæiske stats- og regeringsledere på det kommende topmøde vil udstikke en konkret og fast kurs for, hvordan Europa kommer til at stå stærkere i den internationale konkurrence og tillige bliver mindre afhængig af importerede råstoffer fra især Kina,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kort inden topmødet i Bruxelles går i gang.

På dagsordenen for EU’s stats- og regeringschefer står drøftelser af Europas langsigtede strategi for at styrke den europæiske konkurrenceevne og produktivitet. Konkret skal stats- og regeringscheferne behandle de forslag om kritiske råstoffer, en ny grøn industripolitik og ikke mindst nye statsstøtteregler, som EU-Kommissionen har præsenteret over de seneste uger. Her står ikke mindst spørgsmålet om statsstøtte til Europas grønne industri for at matche konkurrencen fra præsident Bidens IRA-lovgivning centralt.

Ifølge Brintbranchen er både mere støtte, en ny industripolitik og en revideret handelspolitik afgørende for, at Europa fortsat kan være med i den globale konkurrence.

”Vi håber på og forventer, at EU-lederne på topmødet kommer til at pege på helt konkrete virkemidler for, hvordan EU skal opfylde de rigtigt fornuftige ambitioner om mere produktion af grøn teknologi i Europa. Skal målsætningen om, at 40 procent af kritiske nulemissionsteknologier, som elektrolyseudstyr og brændselsceller, skal produceres indenfor EU’s grænser opfyldes, er der brug for hurtigt implementerede og konkrete virkemidler. Det gælder definitionen af kritisk infrastruktur, og hvem vi vil tillade, leverer vores energiteknologi. Det handler desuden om handelspolitik, støtte til forskning og udvikling, men også til produktion. For vi kan se, at man udenfor Europa bruger statsstøtte i rigt mål. Hvis ikke EU vil hægtes af, skal der også penge til,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintbranchen peger også på, at der bliver behov for selvstændig dansk handling for at følge op på EU-planerne. Selvom det ikke ligefrem har været traditionen i de sidste 30 års erhvervspolitik, så er statsstøtte en uomgængelig del af pakken ifølge Brintbranchen:

”Vi så helst at støtten blev håndteret i EU, så vi undgår intern konkurrence. Men sådan bliver det ikke. Da vi taler om helt afgørende grønne industrier, så er der store danske interesser på spil. Statsstøtte og et sundt indre marked kan gå hånd-i-hånd, hvis man bruger et redskab som statsstøtte velovervejet og med omhu. Det handler om at skubbe markedet over den kommercielle rampe, så den kan klare sig selv, og der bliver brug for at vi følger op – også med reel økonomi fra dansk side,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43