Torsdag fokuserer regeringsforhandlingerne på klima. Her er det ifølge en af landets hastigst voksende grønne industrier vigtigt, at en ny regering videreudvikler ambitionerne om at realisere det danske potentiale for grøn brint og Power-to-X (PtX). Danmark skal være globalt førende på brint og andre grønne brændsler og bidrage massivt til opfyldelsen af danske og europæiske klimamål såvel som forsyningssikkerheden.  

I en kommentar til forhandlingerne siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Der er behov for, at en ny regering fra første dag er klar til at tage næste skridt ift. at realisere det danske PtX- og grønne brintpotentiale. Der er ingen tid at spilde. Dansk politik har reelt stået stille siden sommer, mens verden omkring os er hastet videre. Klimakrisen er mere presserende end nogensinde og den fortsatte europæiske forsyningskrise illustrerer med al ønskelig tydelighed, at det haster med at implementere de løsninger, der skal til, for at sikre vores energiuafhængighed, herunder produktion og brug af grøn brint og PtX.”

Brintbranchen understreger, at det er afgørende, at tempoet i implementeringen af allerede indgåede aftaler skrues op, og at en kommende regering ikke tøver med at tage den grønne brintdagsorden til næste niveau:

”Danmark har et meget stort potentiale og kan gøre en reel forskel. Men det kræver, at de allerede besluttede tiltag realiseres hurtigt, og at der er villighed til at gøre det, der skal til, for at tage de næste skridt. Blandt andet er det afgørende, at vi får sat turbo på etableringen af den lovede danske brintinfrastruktur. Herudover er vi nødt til at se på, hvordan såvel produktion som industriudvikling kan støttes yderligere, set i lyset af den stigende internationale konkurrence. Vi skal finde løsningerne på at kombinere en forceret VE-udbygning med stærke rammevilkår for at lagre og forædle grøn energi i Danmark,” siger Tejs Laustsen Jensen, og tilføjer:

“Vi kan blive globalt førende og være med til at lede vejen mod hurtige klimaløsninger og grøn energiuafhængighed. Men det kræver hurtig handling og villighed til at tage yderligere skridt. Det bør være en central prioritering for en ny regering.”

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Se også: Tre ønsker til brint og PtX i regeringens klimaforhandlinger