Stærk Esbjerg-aftale giver unik mulighed for Danmark  

Brintbranchen roser dagens historiske aftale mellem Danmark, Belgien, Nederlandene og Tyskland om at opføre 150 GW havvind i Nordsøen, og at de fire lande bag deklarationen fra starten har indtænkt brint og etableringen af en grøn brintinfrastruktur. At brint med et produktionsmål på 20GW i 2030 er en integreret del i planerne for Nordsøen fra starten, giver muligheder for at udnytte energien bedst muligt, transportere den grønne energi billigt og effektivt rundt i Europa samt omstille industri og transport til grøn energi fra Nordsøen, lyder det i en kommentar til de fire statsministres erklæring fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der også påpeger, at brintsatsningen giver unikke muligheder for dansk erhvervsliv.  

”Det er en stor dag for den grønne omstilling, og dagens aftale er endnu en milepæl i arbejdet mod et energisystem, som er uafhængig af fossile brændsler og udemokratiske kræfter. Og med brint som et nøgleelement i de fire landes aftale kan vi sikre os, at vi ikke spilder én eneste megawatt af den grønne energi. Nu skal vi etablere den brintproduktion- og infrastruktur, der er helt nødvendig for at kunne kapere og integrere de store mængder vedvarende energi, som bliver resultatet af aftalen,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. 

For som det også blev påpeget af de fire regeringsledere, så spiller brint en afgørende rolle i at sikre, at vi optimalt udnytter de enorme mængder grønne energi. Tejs Laustsen Jensen uddyber: ”Uden massiv VE-udbygning ingen grøn brint, men uden grøn brint kan vi heller ikke integrere de massive mængder grøn strøm i energisystemet. Vi har grundlæggende brug for at kunne flytte store mængder strøm udenom elsystemet,” siger Tejs Laustsen Jensen. 

Han understreger samtidig, at opgraderingen af havvind i Nordsøen som de fire regeringschefer i dag har aftalt, betyder en helt ny måde at tænke energisystem på, hvor strøm i høj grad er en råvare, der både skal bruges direkte i elsystemet, men også som afsæt for produktion af diverse grønne brændsler.  

”Vi har brug for massiv opskalering af produktionen af brint og brintbaserede brændsler som metanol og ammoniak. Det er afgørende for at gøre Europas industri, fly, skibe og lastbiler grønne, og det forudsætter, at vi kan flytte energien fra Nordsøen til dansk og europæisk industri gennem bl.a. nyetableret brintinfrastruktur. Det har de fire lande set og ladet tydeligt afspejle i deklarationen, og det giver Danmark en række unikke muligheder”, påpeger Tejs Laustsen Jensen, og afslutter:   

”Danmark har med en stærk brintindustri, samt muligheder for storskala brintlagring i undergrunden og stærke industrielle spillere inden for forædling til f.eks. metanol, rigtigt gode forudsætninger for at få rigtigt meget ud af dagens aftale. Vi er med den netop vedtagne PtX-strategi allerede kommet et godt stykke, men i lyset af dagens aftale har vi endnu mere travlt med at implementere storskala brint i det danske og nordeuropæiske energisystem.”  

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43