Fra DI Energi, Brintbranchen og Wind Denmark

Politisk ambition og plan for PtX-strategi er nødvendig nu

Danmark har alle forudsætninger for at være foregangsland inden for Power-to-X (PtX), hvilket en række udmeldinger fra store investorer over en længere periode vidner om. Dagens høring i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg er bevis på den massive interesse for PtX. Dansk Industri, Brintbranchen og Wind Denmark håber, at høringen vil være med til at fremrykke færdiggørelsen af den ventede PtX/CCUS-strategi og peger samtidig på afgørende spørgsmål, strategien skal forholde sig til.  

Vi har som land tidligere oplevet, at teknologien overhalede de politiske ambitioner og ønsker. Det er også ved at ske ift. den PtX-strategi, som partierne bag Klimaaftalen fra juni 2020 har besluttet at få udarbejdet. Det sker i hvert fald i forhold til dagens høring om PtX i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, hvor senest mandagens udmelding fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) vedr. etableringen af 1 GW PtX-anlæg i Esbjerg betyder, at flere af oplægsholderne nu kan referere til konkrete planer i stedet for at forholde sig til PtX som noget hypotetisk.

Den tiltagende interesse for PtX glæder Wind Denmark, Dansk Industri og Brintbranchen, der i en årrække har arbejdet med området. I forbindelse med dagens høring peger organisationerne på særligt tre overordnede temaer, som den kommende strategi skal forholde sig direkte til.

”Det er afgørende, at der nu bliver sat gang i nogle projekter i stor skala. Vi har en konkurrencedygtig energiindustri med stærk know-how om PtX. Det er nu vi skal tage næste skridt, så vi får de grønne brændstoffer ud på markedet og produktionsprisen ned. Eksportpotentialet er enormt,” siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

En opfattelse, som Brintbranchen bakker op om og efterlyser snarlig politisk handling og investeringer.

”Danmark har alle forudsætninger for at blive førende i Europa inden for PtX-området. De danske brintvirksomheder er i front internationalt, og hvis vi vil, kan vi blive storleverandør af grøn energi til Europa og af brintteknologi til verden. Til gavn for klimaet, men også for dansk økonomi. Men pt. rykker vores nabolande hurtigere end os og de ambitiøse danske projekter og det store potentiale bliver ikke realiseret, hvis ikke vi lægger ambitionsniveauet højt i den kommende strategi. Den skal samle hele værdikæden fra vind til elektrolyse og konsument, og så skal vi ikke mindst være klar til at følge planer og ambitioner op med handling, der kan matche de milliardbeløb som Tyskland, Frankrig Spanien og en række andre lande pt. investerer i brint,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør for Brintbranchen.

Endelig skal den kommende PtX-strategi tage højde for det tiltagende elforbrug, da PtX anvender store mængder strøm for at producere de afledte X’er såsom brint og ammoniak.

”Det er utrolig godt, at der nu også ser ud til at komme mere gang i elektrificeringen af de svære dele af samfundet gennem PtX, da det er afgørende for vores klimaambitioner på både kort og lang sigt. Derfor er det afgørende vigtigt, at den kommende strategi også forholder sig til, at der er tilstrækkelig med grøn strøm til at vi ikke kun kan fortrænge sort strøm i stikkontakterne til elbiler mm. Men at der også er nok til en skalering på den grønne PtX-produktion,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark, der samtidig peger på det politiske paradoks der er i, at staten i stigende omfang har en forventning om at tjene penge på havvind samtidig med, at der ønskes en stor PtX-produktion i Danmark.

”Det er helt klart et paradoks og dilemma af de store, hvis man via en konkurrence om adgang til den danske havbund gør strømmen dyrere gennem at kræve havbundsleje i fremtiden og samtidig ventes at sikre billig strøm til PtX-anlæg. Det er en udfordring, der kun er en løsning på, og det er at sætte havbunden fri, så vi kan høste mest mulig havvind og dermed få adgang til mest mulig grøn strøm til bl.a. PtX, men også eksport.”

Læs også EnergiWatch’s artikel: Industri råber atter på hurtigere PtX-strategi

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Wind Denmark: Peter Alexandersen, kommunikationschef, 2225 9072

DI: Claus Kaae-Nielsen, presserådgiver, 2332 6829