Pressemeddelelse: På vej til at nå EU’s 2020 klimamål om vedvarende energi

13. marts 2017

Energistyrelsens Basisfremskrivning for 2017 viser, at Danmark er godt på vej til at nå EU’s 2020 klimamål om vedvarende energi. Samtidig viser tallene, at Danmark har behov for fortsat udbygning af vedvarende energi efter 2020, når det seneste energiforlig udløber. ”Vi skal blive bedre til at få mest muligt ud af vores investeringer i vedvarende energi, og derfor skal energilagring tænkes ind i et kommende energiforlig ”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Partnerskabet for brint og brændselsceller.

”Det er positivt, at både regeringen og et bredt flertal i Folketinget er dedikeret til fortsat at udbygge den vedvarende energi. Det skal vi blive ved med. Men vi kan ikke kun fokusere på produktion. Det behov Basisfremskrivningen viser, understreger, at vi, hvis vi vil nå vores klimamål efter 2020, skal blive markant bedre til at udnytte vores investeringer i vedvarende energi”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han påpeger mulighederne af energilagring: ”Vi skal være langt bedre til at lagre energien, så vi kan udnytte vores investeringer i langt højere grad, end vi gør i dag. Hvis vi som land f.eks. bliver bedre til at lagre overskydende energi fra vindmøller, behøver vi f.eks. ikke betale for at stoppe dem, fordi der er overproduktion. På den måde får vi mere ud af de allerede eksisterende investeringer i vedvarende energi.”

Og ifølge Tejs Laustsen Jensen har Danmark gode kort på hånden når det kommer til energilagring: ”Den danske industri er teknologisk førende, når det kommer til energilagringsteknologier. Men vi har brug for politisk opbakning for at gøre lagringen rentabel. Derfor er det vigtigt at lagring bliver tænk ind i et kommende energiforlig. Det vil samtidig skabe et hjemmemarked, der kan være med til at stimulere eksporten yderligere.”