Ørsted opskalerer deres brintindsats, og melder sig ind i Brintbranchen.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Verdens førende udvikler af havvind, Ørsted, har meldt sig ind i Brintbranchen. Medlemskabet understreger Ørsteds dedikation til planerne om at drive P2X op i skala og ned i pris til gavn for klima, arbejdspladser og vækst, ligesom som selskabet har gjort det med havvind.

Med medlemskabet af Brintbranchen understreger Ørsted, at selskabet ser brint produceret med vedvarende energi som et vigtigt element i at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer, der er svære at elektrificere, eksempelvis tung industri, shipping, luftfart og tung vejtransport.

Ved at konvertere strøm fra vedvarende energikilder som f.eks. havvind til brint og herfra evt. til øvrige fornybare højværdiprodukter som f.eks. metanol eller ammoniak (den såkaldte Power-to-X-proces, forkortet P2X) kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer. Og med et enormt potentiale for udbygning af især havvind har Danmark rigtigt gode muligheder for også at blive stærk på brint- og Power-to-X-teknologier.

I forbindelse med offentliggørelsen af Ørsteds medlemskab udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis glade og stolte over, at Ørsted, har meldt sig ind, og vi glæder os meget til samarbejdet. Det er afgørende, at vi i Danmark får sat P2X-indsatsen op i gear, og det kræver en stærk og samlet branche. Den grønne omstilling er imperativ ikke alene pga. klimaet, men også for arbejdspladser, vækst og Danmarks grønne brand. De muligheder, der ligger i storskala produktion af vedvarende brint, kan sikre nye, danske eksporteventyr i stil med vindmøllerne, og Danmark har forudsætningerne for at blive
verdensførende på P2X – ikke mindst pga. kompetencerne inden for produktion af vedvarende energi. Men der er, sammen med fornuftige politiske rammevilkår, behov for stærke industrielle spillere, der kan trække udviklingen, hvis vi skal realisere potentialet. Ikke mindst derfor glæder vi os over, at Ørsted bliver en del af den samlede brancheindsats for at gøre brint og P2X til afgørende dele af den danske klima- og energipolitik.”

Anders Nordstrøm, Vice President og leder af Ørsteds brintindsats, siger:
”Vi ser vedvarende brint produceret ved elektrolyse som en vigtig brik til reduktion af CO2-emissionen fra sektorer, der er vanskelige at elektrificere direkte. Eksempelvis bruges der i dag store mængder fossilbaseret brint i procesindustrien i Europa, som kan erstattes med vedvarende brint. Og vedvarende brint eller energibærere afledt heraf kan erstatte fossile brændsler i tung transport. Havvind er en oplagt kilde til de store mængder grøn strøm, der skal bruges til elektrolysen. Men teknologien skal opskaleres og effektiviteten skal op, så den vedvarende brint på sigt bliver konkurrencedygtig med det fossile alternativ.”

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43


Twitter


Linkedin