Regeringen har netop besluttet at udvide gasnettet til Lolland-Falster. Det er en fornuftig beslutning, der giver området adgang til gasnettet, og vil være med til at decarbonisere sukkerindustrien. Men det helt store perspektiv i beslutningen er de muligheder, den åbner for en ny brint og PtX-industri på Lolland-Falster. For med rørledningen åbnes for, at det el-overskud, der allerede i dag er i området, kan konverteres til bl.a. brint, og effektivt sendes til resten af Danmark og Europa. Det kan bidrage til nye grønne jobs i området, og er en vigtig forudsætning for, at udbygningen af vedvarende energi kan fortsætte på og omkring sydhavsøerne.

Den nye aftale glæder Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der ser store potentialer i den nye gasinfrastruktur:

”Det er en fornuftig beslutning, som der er grund til at rose Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Dan Jørgensen for. Gasnettet kan, og bør være en krumtap i den grønne omstilling, og blive motorvej for brint- og Power-to-X (PtX) produkter. Med rørledningen bliver der, som ministeren også påpeger, nye muligheder for at etablere bl.a. brintproduktion i området. Det er vigtigt, da Lolland-Falster allerede nu er det første område i Danmark, der for alvor oplever udfordringer med overskud af grøn el. Det skal vi udnytte gennem brint og PtX og aktivt bruge dagens nye infrastruktur. Dels fordi det er langt billigere at transportere grøn gas i de mængder, end det vil være at anlægge nye el-kabler, og dels fordi det netop kan understøtte decarboniseringen af industri og transport, der ikke kan elektrificeres direkte.”

 

Udnyt potentialer for brint på sydhavsøerne

Tejs Laustsen Jensen understreger, at beslutningen om gasledningen bør følges op af initiativer for at udnytte potentialet for brint på sydhavsøerne.

”Ved at udnytte og udbygge Lolland-Falsters grønne strøm til storskala brintproduktion, kan flere led af brint- og PtX-værdikæden etableres i området. Det vil skabe flere grønne, lokale arbejdspladser, og være en oplagt mulighed for at udfolde brintøkonomien i praksis”, siger Tejs Laustsen Jensen, og understreger, at det nu er afgørende, at brint og PtX tænkes ind i infrastrukturen fra start:

”Gasnettet vil om ikke så mange år bliver en vigtig del af en europæisk brintinfrastruktur. Derfor er det afgørende, at den nye rørledning anlægges, så den er klar til at kunne transportere brint i fremtiden. Og samtidig skal vi tænkte i metanisering af den biogas, der nu også skal produceres, så biogassen blandes med brint, og vi på den måde integrerer el og gas, ved at de ca. 40% af biogassen, der er CO2, opgraderes til gasnetkvalitet med brint. Og på længere sigt vil den nye gasledning så formentlig skulle kunne transportere 100% ren brint – produceret fra de lokale vedvarende energikilder. Så mulighederne er store, og derfor bør etableringen af gasledningen også tænkes tæt sammen med statslige initiativer til at få etableret PtX-produktion på Lolland-Falster, nu hvor den nødvendige infrastruktur bliver etableret”, siger Tejs Laustsen Jensen.

 

Særskilt PtX-strategi haster

Ifølge Tejs Laustsen Jensen er dagens aftale endnu en grund til, at regeringen hurtigst muligt skal udarbejde og præsentere den brint- og PtX-strategi, der blev igangsat sidste år:

”Udviklingen på brint og PtX rykker ualmindeligt hurtigt – både ude i den store verden og herhjemme. Regering og folketing igangsatte sidste år arbejdet med en samlet CCUS- og PtX-strategi. Vi mener, at den strategi med fordel kan deles op, så der sættes fokuseret ind på PtX-delen her og nu, og dagens aftale får kun den strategi til at haste endnu mere, så den nye infrastruktur tænkes ind i strategien. Udviklingen af Lolland-Falster som PtX-vækstregion bør være en selvstændig prioritering – her har vi muligheden for at udbygge den vedvarende energikapacitet, etablere storskala brintproduktion, og nu har vi også infrastrukturen, og det er derfor oplagt at tænke det potentiale offensivt sammen som led i den konstant voksende brint- og PtX-værdikæde. Men der er behov for statslige investeringer, opskalering og stabile rammevilkår, og derfor haster det med en dedikeret brint- og PtX-strategi. Både for at udnytte potentialet i den nye rørledning og for resten af Danmark,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43