Pressemeddelelse: Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala PtX

20. maj 2020

Regeringen fremlagde tidligere i dag sit udspil til den første del af klimahandlingsplanen. Centralt i udspillet er storskala brint og PtX, og det er afgørende for både den grønne omstilling og den danske økonomi, siger Brintbranchens direktør, i en kommentar.

Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala PtX – afgørende for både for klima, erhverv og eksport

Brintbranchen: ”Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala Power-to-X – afgørende for både for klima, erhverv og eksport” 

Konvertering af grøn strøm fra ikke mindst vindmøller til brændstoffer som brint, metanol og ammoniak, såkaldt Power-to-X (PtX) står centralt i regeringens udspil til den første del af klimahandlingsplanen. Hermed bliver det muligt at lagre energien fra vindmøllerne og flytte grøn strøm ind i sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte. Og de kan være med til at bringe Danmark i verdenseliten, når det gælder vedvarende energi, og samtidig bidrage massivt til vækst, eksport og beskæftigelse. Sådan lyder det fra Brintbranchen, der tager godt imod regeringens udspil.  

”Den massive udbygning af den vedvarende energiproduktion, som regeringen foreslår, er en forudsætning for at nå de nationale og internationale klimamålsætninger. Men det kan kun ske i samspil med storskala energikonvertering og PtX. Derfor er det utroligt vigtigt, at netop energikonvertering og PtX er et centralt element i udspillet. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning – ikke bare for den grønne omstilling men i særdeleshed også for det grønne, danske erhvervsliv, og fremtidens vækstmuligheder.” 

Tejs Laustsen Jensen uddyber betydningen af storskala PtX for dansk eksport og erhverv: ”Danmark har allerede en stærk, grøn industriel værdikæde. Med storskala PtX kan vi smede nye led til den kæde. Vi har allerede en skare af virksomheder, der eksporterer brint- og PtX-løsninger til hele verden. Brint og PtX er et kæmpe vækstområde i både Europa og Asien, og i Danmark har vi alle forudsætninger for at bliver globalt markedsdominerende på PtX, hvis vi satser nu. Og derfor er det særdeles positivt, at regeringen nu forslår en massiv satsning på netop det”, siger Tejs Laustsen Jensen.  

”Vi har alle forudsætninger for at blive storeksportør af ikke alene brint, ammoniak og metanol, men vi kan også dominere markedet for de teknologier, som ligger bag processerne. For teknologierne eksisterer allerede, og vi er gode til dem i Danmark. Nu er det et spørgsmål om skala og national handling for at få industrien til at tage fart, og udnytte de store muligheder, der er i at kombinere vindmøller og brint. Derfor er vi glade for at se, at PtX er centralt placeret i udspillet – en større satsning på dette område vil ikke alene bidrage til at indfri vores klimaambitioner, men også sikre nye erhvervs- og eksporteventyr til gavn for både beskæftigelsen og den økonomiske vækst,” siger brintdirektøren, og afslutter:

”Det er nu, vi støber fundamentet for ikke bare den næste fase af den grønne omstilling, men også for en økonomisk vækst, der ikke alene er bæredygtig men også levedygtig langt ud i fremtiden. Dagens udspil gør det ikke alene, men det er et meget vigtigt skridt på vejen.” 

For spørgsmål eller kommentarer kontakt da venligst Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk