Pressemeddelelse: Gode toner i regeringens klimaplan

9. oktober 2018

Brintbranchen: Gode toner i regeringens klimaplan

 

Der er overordnet ros fra Brintbranchen til regeringens klima- og luftplan, “Sammen om en grønnere fremtid”. ”Det er en rigtig flot plan med mange gode forslag, og vi er klar til at levere de grønne løsninger der er brug for. Men det er muligt at gøre mere, bl.a. når vi taler lastbiler og flytransport, og det bør komme med i den endelige aftale”, siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en kommentar.

Mange roser, få tidsler og enkelte mangler. Det er reaktionen fra én af de brancher, der skal levere de teknologiske løsninger, hvis regeringens klimaplan skal blive en succes.

Brintbranchen, der bl.a. repræsenterer producenter af brintbiler, tankstationer og løsninger med brintbusser, tager overordnet set godt imod dagens udspil:

”Der er rigtigt mange gode forslag i udspillet og særligt når det gælder busser, taxaer og afgiftslettelserne på grønne firmabiler er der grund til at rose regeringen for at sætte fart på den grønne omstilling. Vi har allerede de første brinttaxaer på gaden i Danmark og busser på vej, men indtil nu har økonomien været udfordret, og det har været svært at komme op i en skala der betyder noget. Det ændrer dagens tiltag på, og det er meget positivt”, udtaler direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

Brintdirektøren mener dog at ambitionsniveauet i planen godt kunne være højere: ”Det kan godt gå hurtigere f.eks. i forhold til busser og taxaer, end regeringen lægger op til, og det havde jeg selvfølgelig gerne set. Teknologierne findes, og de er klar til brug i større skala. F.eks. blev det for nyligt offentliggjort, at med en betragtelig pose penge i EU-støtte, vil der i løbet af ganske få år være ca. 200 brintbusser på gaderne i Danmark, og der er rigeligt rum til at skynde yderligere på den udvikling”, siger Tejs Laustsen Jensen, der dog understreger de mange positive sider ved planen. – særligt i forhold til personbilerne.

“Det er rigtigt godt at gøre noget ved personbilerne, men det er også på mange måder det sværeste område. Der er laverehængende frugter, både i forhold til klima og miljø, når vi taler lastbiler og tog, og her er der mulighed for at gøre betydeligt mere, end regeringen lægger op til – og det endda uden det kommer til at koste ret meget.”

Ifølge Brintbranchens direktør er der på infrastrukturområdet brug for et mere teknologineutralt perspektiv end det regeringen lægger op til i klimaplanen:  ”Det er rigtigt fint at man vil gøre mere for at udbygge ladeinfrastrukturen til batteribiler, men særligt på de lange afstande er der brug for andre teknologier, og her er det meget underligt at regeringen ikke lægger op til en teknologineutral tilgang. Vi har ikke kun brug for flere ladestandere, men også for nye brinttankstationer m.v. hvis målet om en million grønne biler skal opfyldes.”

Men det er ikke kun trafikken på landjorden, der skal gøres noget ved, hvis den grønne omstilling skal lykkes:

” Der er også behov for at tage det første livtag med den voksende udledning fra lufttrafikken, ved at få gang i produktion af CO2-neutralt brændstof på baggrund af el og CO – de såkaldte elektrofuels. Det er der behov for at få med i den endelige aftale, men overordnet er der grund til at komplimentere regeringen for et rigtigt godt udspil”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk