Pressemeddelelse: God rapport undervurderer potentialet i brint og PtX

9. marts 2020

Brintbranchen er positiv overfor Klimarådets nyligt offentliggjorte rapport, men den undervurderer potentialet i brint og PtX, lyder det fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

God rapport undervurderer potentialet i brint og Power-to-X

God rapport undervurderer potentiale i brint og Power-to-X. Klimarådet har fremlagt ret interessant rapport med mange gode bud på vejen mod de 70%, og det er positivt at rådet tydeligvis er har fået langt mere forståelse for brint og Power-to-X (PtX) end tidligere. Men rådet undervurderer potentialet, og ikke mindst PtXs betydning for, at vi kan udnytte fremtidens vedvarende energi fuldt ud og uden urimeligt høje infrastrukturomkostninger lyder det fra Brintbranchen.

Den danske brint- og PtX-industri, samlet i Brintbranchen, tager overordnet pænt imod Klimarådets nye rapport. Men branchen finder på visse stræk Klimarådet for pessimistisk, og at rådet undervurderer potentialet i PtX.

”Først og fremmest er der grund til at rose Klimarådet for en rapport, der tegner en række vigtige sigtelinjer frem mod 2030 op. Og vi er meget enige, når rådet påpeger behovet for at vi får brint op i skala. Og de mange gode perspektiver, hvor rådet ser potentiale i brint til bl.a. busser, fly, elektrofuels, industriprodukter, færger og ikke mindst en stor eksport af brintbaserede produkter, er fornuftige. Det er forslaget om en strategi for fleksibelt elforbrug og energilagring også. Det kunne passede blive en del af en samlet national PtX eller brintstrategi, som vi kender det fra udlandet, og som Danmark har massivt behov for,” lyder det i en kommentar fra Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen.

Men der er ikke kun ros til rapporten fra brintdirektøren:
”Klimarådet virker desværre en kende uambitiøs i forhold til hvilke klimatiltag, der kan sættes i værk allerede nu. Det kan efter vores mening sagtens gå hurtigere med at implementere en række løsninger. Det er i mange tilfælde rammevilkår og ikke teknologi, der står i vejen. Og derudover virker rådet til at undervurdere den systemiske betydning af storskala PtX. Når man f.eks. påpeger i rapporten, at Power-to-X er mindre energieffektiv end den direkte elektrificering er det jo naturligvis isoleret set rigtigt. Men jo ikke hvis alternativet er at vindmøllerne står stille eller, at vi skal overinvestere massivt i elnettet. For behovet for PtX skal ikke mindst ses i relation til de massive udbygningsomkostninger til kobberkabler vi står overfor, hvis ikke vi kan omsætte den grønne strøm, eller står med en meget stor andel af vores elforbrug, der er ufleksibelt. Det anerkender rådet sådan set også
i rapporten, men det virker ikke som om man for alvor ser de to spørgsmål i en sammenhæng”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Derudover undrer brintdirektøren sig over rådets tilgang til fangst og lagring af CO2.

”Der er ikke tvivl om at vi får brug for at opsamle CO2. Men rådets fokus på CCS, hvor forslag om at lagre CO2 i jorden til fremtidige generationer i al evighed frem for at bruge det til f.eks. elektofuels til fly virker umiddelbart noget skævt. Men det er sammen med en række andre spørgsmål, noget vi ser frem til at diskutere med rådet i den kommende tid”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. : 2623 9443.