I et offentligt brev til EU-Kommissionens næstformand, Frans Timmermans, opfordrer en række af verdens største bilfabrikanter nu kraftigt EU til at satse på brint til vejtransport. I forlængelse af henvendelsen fra bilmastodonterne lyder der også herhjemme opfordringer til transportminister Benny Engelbrecht om at gøre det samme i de aktuelle infrastrukturforhandlinger. Ellers risikerer Danmark at blive koblet af den Europæiske udvikling, og ende som en dieselø, til trods for at dansk erhvervsliv er blandt de førende inden for brintteknologier, lyder advarslen fra nu fra Brintbranchen.

De europæiske bilfabrikanter, Hyundai Motor Group, Toyota Motor Europe, BMW Group og Stellantis (Peugeot, Opel, FIAT, Citroën m.fl.) efterspørger i deres brev til Frans Timmermans et forsat fokus på udvidelsen af det europæiske brinttanknetværk, da bilgiganterne mener, at brint kommer til at spille en nøglerolle i at decarbonisere den europæiske transportsektor.

Bilgiganterne understreger potentialet for både den lette og den tunge vejtransport, og den fleksibilitet som brint giver i transportsystemet. Derudover gør brevets underskrivere det klart, at det ikke er en holdbar strategi på vejen mod fossilfri landtransport at blive ved med ensidigt at satse på batterier. Derfor er det afgørende med udrulning af en europæisk brintinfrastruktur, da man kun kan opnå storskala fordele og dermed en konkurrencedygtig brintpris ved pumpen, når der er en vis volumen på vejene, konstaterer bilfabrikanterne i brevet, hvor de understreger de betydelige synergier mellem brintdrevne person- og varebiler på den ene side og så den tunge vejtransport på den anden.

Danmark kan spille central rolle, hvis vi vil
I Danmark opfordrer Brintbranchen transportminister Benny Engelbrecht til at lytte nøje efter budskabet fra de store bilfabrikanter, og ikke at vende det blinde øje til de muligheder, brint skaber i transportsektoren. Brintbranchen opfordrer til, at der i forbindelse med de aktuelle infrastrukturforhandlinger investeres 250 millioner kroner i en landsdækkende brintinfrastruktur i Danmark.

Direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, siger:

”Brint og power-to-x-brændsler kommer til at spille en afgørende rolle i landtransporten. Det er lidt tragikomisk, at brintløsninger, der er “Made in Denmark”, er med til at gøre transporten grøn i det store udland, mens vi herhjemme, til trods for en stærk brintindustri, har en tendens til at tro, at alt grøn transport skal være baseret på kinesiske batterier. Og det er jo altså ikke bare noget vi siger i industrien. Det meget kraftige signal, som en række af Europas og verdens førende bilproducenter sender i henvendelsen til kommissionen, bør også mane til eftertanke i den danske regering. Ved at investere i den nødvendige brintinfrastruktur, vil Danmark forbinde norden med resten af Europa. Men det er en forudsætning, at infrastrukturen kommer på plads, og behovet understreges yderligere af, at den tyske regering i dens genopretningsplan satser massivt på brint generelt og med en særlig indsats på transportområdet. Det vil være rigtigt ærgerligt, for både klima og erhvervsliv, hvis vi lader denne unikke mulighed for at opbygge et stærkt brintbaseret transportsamarbejde med vores nabo og største eksportpartner, Tyskland, glippe.”

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller mail tlj@brintbranchen.dk.