Den danske udvikler af vind- og solcelleparker European Energy melder sig nu ind i Brintbranchen som et skridt i en styrket indsats på brint- og Power-to-X (PtX). European Energy har siden 2004 installeret og investeret i mere end 2 GW grøn energiproduktion.

European Energy er medejer af REintegrate, som konverterer vedvarende energi til e-metanol, og derfor satser European Energy i høj grad også på anvendelse og forædling af den grønne strøm med brint og PtX som det naturlige næste skridt i den grønne omstilling. Den indsats cementeres bl.a. ved indmeldelsen i Brintbranchen, der er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark. Og det glæder Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der venter sig meget af det nye samarbejde:

”Jeg er meget glad for, at European Energy har valgt at melde sig ind i Brintbranchen som et led i deres udvikling på brint- og PtX-området. Det er afgørende for hele indsatsen, at brint og PtX tænkes sammen med produktionen af vedvarende energi allerede fra start af, for der er ingen PtX uden udbygning af VE-produktionen, og her er European Energy en meget vigtig medspiller. Deres kompetencer på udvikling, opførelse og drift af grønne energiparker er meget værdifulde i forhold til opskalering og implementering af brint- og PtX-produktion i Danmark. At European Energy melder sig på banen i arbejdet for at gøre Danmark til international frontløber på brint og PtX, herunder jo bl.a. metanolproduktion, viser med al tydelighed, at det er netop her, det næste kapitel i det grønne energieventyr ligger”, lyder det fra Tejs Laustsen Jensen.

Også hos European Energy ser man frem til samarbejdet og forklarer, at indmeldelsen skal ses i sammenhæng med virksomhedens voksende aktivitetsniveau indenfor brint og PtX.

”Vi er allerede godt i gang med en række Power-to-X projekter rundt omkring i Danmark, som vi forventer at kunne tænde for i løbet af det næste år og frem. Vi ser det som en oplagt mulighed at komme i gang med PtX-projekterne for at bruge dele af produktionen af vores grønne strøm og samtidig være med til at understøtte udviklingen af løsninger, som gør den grønne omstilling af især transportsektoren mere effektfuld. Brintbranchen spiller en altafgørende rolle i at sikre hensigtsmæssige regulatoriske rammevilkår for udrulningen af PtX i Danmark, og derfor er vi meget glade for at blive en del af holdet og understøtte denne vigtige indsats,” siger Knud Erik Andersen, adm. direktør hos European Energy.

Spørgsmål eller kommentarer

Tejs Laustsen Jensen
Direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43

Mathias Aarup Berg –
Senior regulatory affairs manager European Energy
tlf. 31 71 75 88