EU-Kommissionen har offentliggjort et nyt udbud af midler fra EU’s Innovationsfond, med et særligt fokus på brint og produktion af europæisk teknologi til at gennemføre den såkaldte REPowerEU plan. I alt er der udbudt ca. 22,5 milliarder kr., hvorfra 7,5 milliarder kr. er afsat til bl.a. brintproduktion og 5,25 milliarder kr. er afsat til støtte til bl.a. fabrikker, der kan producere elektrolyseudstyr. I Danmark roser Brintbranchen Kommissionen for at have lyttet til branchens input til udbudsdesign og betegner udbuddet som meget vigtigt for danske virksomheder.

I en kommentar siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen:

”EU-Kommissionens udbud er en vigtig investering i Europas grønne omstilling. Det er helt afgørende, at fokus i dette udbud, frem for tidligere, også er på at sikre Europas egen evne til at producere den teknologi og det udstyr, der skaber selve den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst på brintområdet, hvor vi har brug for et stort antal elektrolyseanlæg og brændselsceller i de kommende år, hvis vi skal opfylde såvel nationale klimamål, som REPowerEU’s ambitionerne om at frigøre os fra russisk gas. ”

EU-konkurrenceposition

Udbuddet kan og bør sikre, at teknologien til en fossilfri Europa bliver produceret på europæisk jord:

”Det er afgørende, at produkterne til grøn teknologi bliver fremstillet i Danmark og Europa. Der er tale om kritisk nøgleteknologi i fremtidens energisystem, og både af økonomiske og geopolitiske årsager er det afgørende, at vi får opskaleret vores egen produktion massivt, og her er de 22,5 milliarder kr. et betydende redskab,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Dertil kommer, at Innovationsfondens midler kan give de danske brintvirksomheder et boost:

”Det er potentielt meget vigtigt for danske virksomheder og udbygningen af den danske industrielle base. Danmark har potentialet til at blive storleverandør til det fremtidige europæiske brint- og Power-to-X-marked og er derved en vigtig brik i den fremtidige grønne energiuafhængighed. Det kan Innovationsfonden være med til at skubbe på for,” udtaler Tejs Laustsen Jensen.

EU-Kommissionen lytter til branchen

Tidligere har udbuddene fra Innovationsfonden været sammensat uhensigtsmæssigt for bl.a. danske industrivirksomheder, hvilket i august fik Brintbranchen og en række industri- og teknologivirksomheder til at henvende sig til Kommissionen med et ønske om ændringer frem mod det netop udsendte udbud.

”Vi er rigtigt glade for, at Kommissionen har lyttet til vores ønsker og taget en række af vores forslag til sig i det nye udbud. Der er stadig ting, der kunne være bedre – bl.a. i forhold til den hastighed, som det er muligt at foretage investeringer med – men overordnet set er udbuddet forbedret på en række af de punkter, vi påpegede i august og det er der grund til at rose Kommissionen for,” siger Brintbranchens direktør.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43