EU-lovpakke skaber store muligheder for dansk brint og Power-to-X

EU Kommissionens nye udspil, Fit for 55, der udstikker retningen for den grønne omstilling i EU, får ros af Brintbranchen, der ser store muligheder for Danmark og dansk industri, men der er ifølge branchen plads til endnu større ambitioner. Med de vedtagne klimamål om 55% reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050 er der et stort behov for nye regulatoriske rammer, der på bedst mulig måde kan imødekomme de nye løsninger, der skal implementeres for at indfri ambitionerne. Det handler ikke mindst om rammerne for produktion og forbrug af brint og andre brintbaserede brændsler i de europæiske energisystemer, især på tværs af de sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte, som bl.a. luft- og skibsfart, industri, transport m.m. Brintbranchen roser EU-kommissionen for at for alvor tage hul på netop disse udfordringer. Og det er ej heller uvæsentligt for dansk økonomi, for brint og PtX helt nye vækstmarkeder, som den danske brint- og PtX-industri er mere end klar til at erobre.

”Der er mange positive tiltag i kommissionens plan på brintområdet. Det gælder bl.a. et samlet certificeringssystem for grøn brint, mindstekrav til brug af brintbaserede brændsler som f.eks. metanol i transporten, minimumskrav til brintinfrastrukturen og skattefordele til forbrugere af grøn brint i industrien. Det er godt, og der er grund til at rose kommissionen. Men ambitionerne for især transporten og for brugen af grøn brint kan, og bør, øges yderligere i det arbejde, der nu forestår med Europa-Parlamentet og Rådet”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han understreger, at skal kommissionens plan blive en succes, så kræver det nye, bedre tilpassede rammer for den hastigt voksende brintindustri:

”Der er grundlæggende et meget stort behov for en opdatering den regulering, som danner rammen for omstillingen. Udviklingen er gået uhyre hurtigt, og det har betydet, at den hidtidige lovgivning i visse henseender har været en hindring for nye, grønne initiativer. Derfor er det glædeligt, at EU med Fit for 55-pakken tager ansvaret på sig, og lægger handling bag ambitionerne om at være en global, grøn drivkraft, med brint, og brintbaserede brændsler som, som hjørnesten,” siger brintdirektøren.

Han venter sig meget af lovpakken, der vil få afgørende betydning for brintens rolle i den europæiske omstilling:

”Det er afgørende, at den lovgivning, der skal vedtages, er fremtidssikret, så der skabes et regulatorisk fundament, som kan bære både en massiv udbygning af VE-produktion og implementering af storskala brint og PtX. Sidste sommer fremlagde EU en meget ambitiøs brintstrategi, der har været det startskud, som de europæiske brintindustrier har ventet på, og dagens udspil skal skabe tidssvarende regulering, så vi for alvor kan komme i gang”, siger Tejs Laustsen Jensen.

At EU prioriterer brint og PtX som en af grundstenene i omstillingen af de europæiske energisystemer, bør være et eksempel til efterlevelse på Christiansborg, mener Tejs Laustsen Jensen, og advarer om, at nøl på området kan komme til at koste dyrt på både den danske klima- og eksportkonto:

“EU har fremlagt en brintstrategi, og det samme har flere af vores europæiske naboer – stærkt ført an af Tyskland. Vi ved, at en sådan strategi er på vej i Danmark, men det haster at få den på plads. Vi har alle tænkelige forudsætninger for at blive storeksportør både af brint og brintbaserede brændsler, ligesom vi kan levere teknologier og løsninger til stort set alle dele af værdikæden. Vi står overfor en grøn, industriel revolution, og med de danske styrkepositioner er vi den oplagte førernation. Men det kræver, at vi herhjemme tager brint og PtX lige så seriøst, som det er tilfældet både i EU og i resten af verden. Brint og PtX kan levere massive CO2-reduktioner, eksport i milliardklassen og skabe tusindvis af nye, danske arbejdspladser, men vi er ved at lade udviklingen gå udenom Danmark. Derfor er det afgørende, at regeringen og Folketinget følger EU, og rykker brint og PtX op på den politiske prioriteringsliste straks efter ferien – herhjemme såvel som i Bruxelles, hvor Danmark bør presse på for, at det er grøn brint, der kommer til at danne afsæt for EU’s brinteventyr.”

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43