Et skridt tættere på nyt, europæisk brinteventyr 

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i går, at to konsortier med Brintbranchens medlemmer i spidsen, står til at modtage 850 millioner kroner i dansk IPCEI-støtte. Det drejer sig om Everfuel, med projektet ”HySynergy 2.0: 300 MW PtX”, og Ørsted, med projektet ”Green Fuels for Denmark”. Beslutningen cementerer Danmarks position som ambitiøst brintland, mener Brintbranchen.  

”Det er to banebrydende projekter inden for produktion af grøn brint og dens anvendelse i både industri og den tunge transport, som nu går videre til den endelige godkendelse hos EU-Kommissionens generaldirektorat for konkurrence,” udtaler direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen i en reaktion på nyheden.  

”Vi ønsker naturligvis konsortierne stort tillykke med, at de er gået videre i IPCEI-processen. De to projekter er valgt ud af et uhyre stærkt felt af ansøgere, og det vidner om, at de samlede danske kompetencer ligger langt ud over denne proces”, siger brintdirektøren, og fortsætter: “Det er meget vigtigt for Danmarks position på det europæiske brintmarked, at vi nu har disse to stærke projekter med i den sidste fase af IPCEI-processen. Brint-IPCEI’en vil unægtelig være med til at skabe det europæiske fundament for en rentabel, fælleseuropæisk brintøkonomi og en veletableret værdikæde – en værdikæde som repræsenterer enorme muligheder for den samlede, danske brint- og PtX-industri.” 

Industri og tung transport 

Projektet HySynergy 2.0: 300 MW PtX vil bygge et 300 MW elektrolyseanlæg, hvor den producerede grønne brint bl.a. skal erstatte den fossile brint, som på nuværende tidspunkt bliver brugt i Crossbridge Energy’s raffinaderi. En anden del af brinten skal anvendes i den tunge transport. For første gang direkte kobles produktion af grøn brint med industriel anvendelse, som er en kobling, som bliver betragtet som yderst vigtigt i EU, da mange af vores nabolande leder efter effektive måder at decarbonisere den tunge industri på. 

Projektet Green Fuels for Denmark er et 1.3 GW Power-to-X (PtX)-projekt, som samler hele værdikæden for brint og anvendelsen af den i den tunge transport. Via elektrolyse vil vindmøllestrøm blive omdannet til grøn brint, som vil blive videreforædlet til brintbaserede brændsler, som skal anvendes i luft- og skibsfarten. IPCEI-støtten kan dække de første to faser af de i alt fire faser i projektet. 

Fakta om IPCEI

  • IPCEI står for Important Projects of Common European Interest, og virksomheder, som får tildelt IPCEI-støtte, er ikke underlagt de almindelige, strikse statsstøtteregler, og kan dermed få op til 100 procent af deres projekter finansieret, så længe de har en væsentligt egenfinansiering med i projektet.
  • Erhvervsstyrelsen har i juni i år stillet 850 millioner danske kroner til rådighed for danske brintprojekter, som får tildelt IPCEI-status af DG-COMP (EU-Kommissionens generaldirektorat for konkurrence). 
  • DG-COMP skal nu tage stilling til, om de to nominerede, danske projekter opfylder alle krav. Beslutningen forventes offentliggjort i slutning af 2021, eller starten af 2022. 

Spørgsmål eller kommentarer
Tejs Laustsen Jensen – direktør Brintbranchen
tlj@brintbranchen.dk
tlf. 26 23 94 43