Etablering af direkte ellinjer mellem VE-produktion og forbrug, vil ikke alene kunne medføre besparelser i det kollektive elnet, men også understøtte og accelerere etablering af PtX-projekter og store varmepumper. For at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling, er det derfor nødvendigt at man i implementeringen af den kommende danske PtX-strategi, muliggør at direkte linjer kan etableres, mener Brintbranchen, Dansk Solkraft og Wind Denmark.  

Fælles pressemeddelelse fra Wind Denmark, Dansk Solkraft og Brintbranchen

Brintbranchen, Dansk Solkraft og Wind Denmark har af analysevirksomheden Utiligize fået udarbejdet en analyse, som viser, at en direkte kobling mellem f.eks. en vindmølle- og solcellepark til en stor varmepumpe eller PtX-anlæg, kan lede til en positiv påvirkning af det kollektive elnet f.eks. ved at aflaste det.

Brintbranchen, Dansk Solkraft og Wind Denmark ser derfor lovliggørelsen af direkte linjer som vigtigt, da det vil understøtte realiseringen af store varmepumper og PtX-anlæg og dermed en accelerering af en omkostningseffektiv grøn omstilling.

Resultaterne i analysen tager udgangspunkt i at de direkte linjer er nedgravet og at etableringen skal ske ud fra en række objektive kriterier, der sikrer at direkte linjer kun etableres hvor det giver mening. Således sikres det at etableringen af direkte linjer kun sker hensigtsmæssigt med dertilhørende økonomiske fordele for både forbrugere, elnettet og klimaet.

”Vi har tidligere fastslået, at en direkte tilkobling via en såkaldt direkte linje mellem produktion og forbrug, i et projektøkonomisk perspektiv klart er at foretrække. Vores nye analyse understreger med al tydelighed, at en mere fleksibel tilgang til at kunne tillade etableringen af direkte linjer bør tilstræbes, da det vil understøtte en hurtigere omkostningseffektiv elektrificering uden at elforbrugerne skal til lommerne som følge af øgede omkostninger til forstærkning og drift af det lokale elnet – snarer tværtimod,” siger Thomas Hwan Jensen chefkonsulent i Wind Denmark.

For de cases som analysen har regnet på, vil en etablering af en direkte linje mellem ny VE-produktion og forbrug dels undgå at overbelaste det eksisterende elnet, og dels mindske udgiften til netforstærkninger og nettab i det kollektive elnet.

”Direkte linjer kan få os hurtigere i mål med den grønne omstilling. Når vi får store nye VE-anlæg op eller store nye elforbrugere, som f.eks. varmepumper til fjernvarmen eller PtX-anlæg, som skal tilsluttes elnettet, kan det ende med, at det kollektive net skal udbygges. Det kan både være dyrt og tage lang tid. En mere fleksibel tilgang ift. direkte linjer kan derfor have den positive effekt at ny VE-kapacitet kan sættes hurtigere op til gavn for den nødvendige grønne elektrificering,” siger Jacob Klivager Vestergaard, kommunikationschef i Dansk Solkraft.

I disse dage sidder mange i energibranchen og venter spændt på at regeringen lancerer den længeventede brint- og PtX-strategi. Her er det afgørende at strategien sikrer rammevilkår, der kan understøtte og forløse det store danske PtX-potentiale.

”I implementeringen af den forhåbentlig snart offentliggjorte PtX-strategi, vil det være oplagt at inkludere lovarbejdet som skal muliggøre etablering af direkte linjer, da det er én ud af de nødvendige redskaber, som skal være med til at realisere de annoncerede 6+ GW PtX-projekter og dermed gøre Danmark verdensledende,” afslutter Adriana Guerenabarrena, chef for regulering og analyse, Brintbranchen.

Spørgsmål eller kommentarer Brintbranchen
Adriana Guerenabarrena – chef for regulering og analyse
ag@brintbranchen.dk
tlf. 31 15 57 24

Dansk Solkraft
Jacob Klivager Vestergaard: jkv@dansksolkraft.dk – 31 15 39 37

Wind Denmark
Thomas Hwan Jensen: tyj@winddenmark.dk – 33 73 03 49