Pressemeddelelse: Brint og P2X når nye højder i Danmark

19. december 2019

Energistyrelsen har netop offentliggjort udmøntningen af Energilagringspuljen

Vigtigt rygstød for grøn omstilling: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Med udmøntningen af den såkaldte Energilagringspulje rykker dansk brintproduktion op i en helt ny skala. To projekter med udgangspunkt i storskala elektrolyse og brintproduktion er blevet tildelt i alt 128 millioner kroner af Energistyrelsen.  

Det drejer sig om det nyligt offentliggjorte samarbejde mellem to af Brintbranchens med­lemmer, det danske firma Everfuel og A/S Dansk Shell, hvor Everfuel i forbindelse med Shell raffinaderiet i Fredericia skal bygge et storskala Power-to-X (P2X) anlæg med en elektroly­sekapacitet på 20 MW og lagerkapacitet på 10 MW til at begynde med, og med et potentiale på 1 GW. Brinten skal produceres på vedvarende energi og bruges i bl.a. transportsektoren.

En bred partnerkreds under Brintbranchens medlem, GreenLab Skive, har også fået midler til at bygge et 12MW storskala P2X-anlæg, der bl.a. skal producere grøn metanol i Skive.

I forbindelse med offentliggørelsen af puljens udmøntning, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Der er ingen tvivl om, at det her er et afgørende skridt i den grønne omstilling. Danmark får nu to industrielle storskala P2X-anlæg, og det er kun begyndelsen. Konvertering og lagring af grøn energi ved P2X kommer til at være afgørende for dels at nå regeringens 70% målsætning, og dels at komme helt i mål med den grønne omstilling. Men P2X er ikke alene nøglen til at mindske både de nationale og internationale udledninger, det er også en stor mulighed for dansk økonomi. Der ligger massive erhvervs- og vækstmuligheder i den grønne industri, som skal omdanne vores vedvarende energi til højværdiprodukter, der kan eksporteres til hele verden. Det her det første skridt på vejen mod nye vindmølle- og nordsøeventyr – for der er fortsat store mængder energi at hente fra Nordsøen, men denne gang er det grønt. Der er grund til at rose både klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, og de øvrige partier bag puljen, for at vise vejen for den næste fase i den grønne omstilling”, siger brintdirektøren, og fortsætter:

”Det er en god og vigtig dag i dansk klima- og energipolitik, for disse tiltag cementerer, at P2X er afgørende for at vi når vores ambitiøse målsætninger. Vi er naturligvis langt fra i mål, og der er brug for massiv udbygning i produktionen af vedvarende energi og storskala P2X i fremtiden. Men det her er første skridt. Med P2X på finansloven, og dagens gode nyheder er vi godt i gang og det skal så følges op i den kommende klima­handlingsplan. Storskala P2X kan sikre den sektorkobling og effektive energiudnyttelse, der er imperativ for at lykkes med den grønne omstilling. Produktion af grøn brint, metanol og ammoniak m.v. kan rykke decarboniseringen af bl.a. transportsektoren og landbruget et kvan­tespring, skabe arbejdspladser og samtidig sikre Danmarks placering i den globale, grønne elite langt ud i fremtiden.”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For yderligere kommentarer: Direktør Tejs Laustsen Jensen, tlf. 26 23 94 43