Partnerskabet er nu Brintbranchen

5. juni 2017

Partnerskabet for brint og brændselsceller har ændret navn til Brintbranchen. Navneskiftet reflekterer de seneste års hastige vækst og udvikling i branchen, og at organisationen nu samler hele værdikæden fra forskning til industrivirksomheder. Men selvom navnet er nyt er formålet uændret: Brintbranchen vil bidrage til et grønnere samfund, ved at arbejde for den størst mulige udbredelse af brint- og brændselscelleløsninger i det danske energisystem.

Navneskiftet er kulminationen på en større proces, hvor Partnerskabet for brint og brændselsceller er gået fra et forsknings-teknologisk fællesskab til en stærk erhvervs- og interesseorganisation, der varetager over 30 medlemmers interesser på politisk og administrativt niveau – både nationalt og internationalt.

”Vi er modnet med brintteknologien”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.” I takt med den kraftige udvikling, som er sket på brintområdet de seneste 10 år, har vores organisation undergået stærke forandringer. Brintløsninger er, takket været det innovative danske forskningsmiljø og stærke industri, klar til kommerciel udmøntning. Brintbranchen vil som interesseorganisation vise, at brintløsninger er tilgængelige, anvendelige og reelle alternativer til fossilt brændstof indenfor bl.a. transport, energikonvertering og energilagring.”

Men selvom navnet fremadrettet er Brintbranchen, repræsenterer organisationen fortsat en række forskellige teknologier og løsninger. ”Brint er det, der binder vores teknologier sammen, men de spænder fortsat vidt. Lige fra flydende brændstoffer som metanol, over grøn gas, fremstillet på brint og CO2 og til produktion af både brint og metanolbrændselsceller, delkomponenter, full-size brinttankningsanlæg og meget andet”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han påpeger samtidig at en øget brug af brintteknologier er en forudsætning for at vi kan fortsætte den grønne omstilling, og at tiden er moden til en ny fase i den danske energipolitik, hvor fokus flytter fra produktion til lagring af den grønne energi. ”Vi skal lagre og konvertere den grønne strøm til når vinden ikke blæser og kun ved at omsætte strømmen fra vind og sol til brint kan vi lagre tilpas store mængder vedvarende energi. Den brint kan vi så bruge – enten i ren form eller som energikilde til flydende brændstoffer i bl.a. transportsektoren”, understreger Tejs Laustsen Jensen.

Han understreger samtidig, at danske forskere og virksomheder er i den globale elite, men at det er en position der skal kæmpes for at fastholde. Tejs Laustsen Jensen: ”Vores medlemmer er globalt førende og oplever bl.a. hastigt voksende eksport i disse år. Men vi har brug for et stærkt hjemmemarked og stærk satsning på energiforskning, for at fastholde den positive udvikling, og det forudsætter en ambitiøs dansk energipolitik. Vi er en stærk og voksende branche med meget værdifulde løsninger til den grønne omstilling, og vi glæder os til at præge den energipolitiske dagsorden og debat under vores nye navn Brintbranchen.”