P2X-aktører udsender fælles forståelsespapir

3. februar 2020

En lang række af P2X-interessenter har underskrevet et fælles forståelsespapir om behovet for øget fokus på P2X.

P2X-aktører udsender fælles forståelsespapir

I sidste uge udsendte en bred kreds af P2X-interessenter inkl. Brintbranchen et fælles forståelsespapir omhandlende behovet for øget fokus på opskallering af den danske P2X-indsats, og en opfordring til samarbejde på tværs af sektorer og erhverv. 

Ifølge underskriverne af forståelsespapiret er der en lang række danske styrkepositioner og oplagte klima- og erhvervsmuligheder på P2X-området, og dem skal vi udnytte:

• Vi har know-how og viden og førende virksomheder indenfor elektrolyse, katalytiske processer, vindenergi og vi har førende forskere på områderne,

• Vi har et energisystem, som er agilt og veludviklet og derfor nemmere kan tilpasses Powerto-X produktion end andre lande, 

• Vi har en stor andel af vedvarende energi – særligt vindenergi – i vores energisystem, hvis værdi kan højnes med energilagring og forædling til Power-to-X produkter,
 
• Vi har gunstige muligheder for at forbinde produktionen med fjernvarmesystemet og anvende overskudsvarme fornuftigt, 

• Vi har CO2-kilder fra både industri og landbrug, som kan udnyttes og indgå i processen, 

• Vi kan levere brugbare løsninger til den del af transportsektoren, som ikke umiddelbart kan elektrificeres. Det er nødvendigt, hvis verden skal i mål med den grønne omstilling, 

• Vi har en tradition og særlig evne i Danmark til at samarbejde på tværs sektorer og i produktive konstellationer på tværs af vidensinstitutioner, myndigheder, investorer og virksomheder, hvilket vil være påkrævet, hvis vi skal udnytte Power-to-X’ potentialet, 

• Vi har en ambitiøs klimapolitik, som kræver nye løsninger på velkendte problemer.
 
Du kan læse hele forståelsespapiret her, og en kronik om formålet med den fælles erklæring her.